Fortsätt berättelsen

Kampanjen Fortsätt berättelsen bjuder in alla att bygga upp en gemensam värld av berättelser.

Kampanjen Fortsätt berättelsen ordnas av Museiverket och Nationalmuseet tillsammans med aktörerna i den muntliga kretsen för det levande arvet. Kampanjen genomförs som en del av Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet.

Du kan använda dig av en verktygslåda med vilken du enkelt kan sätta upp en berättelseworkshop där det finns människor med berättelser. Verktygslådorna är avsedda för såväl anordnare av berättelseworkshopar som skolor.

Verktygslådorna för anordnare av berättelseworkshopar och skolor finns här.

I samarbetet deltar Museiverket, Kalevalaisten Naisten Liitto, Finska litteratursällskapet, Svenska litteratursällskapet i Finland, Institutet för de inhemska språken, Kalevalasällskapet, Samova Storytelling, Runolaulu-Akatemia, Karelska ungdomsförbundet, Kulttuuriyhdistämö Interkult, Föreningen för kulturarvsfostran i Finland, Medborgarforum, Talonpoikaiskulttuurisäätiö, Suomen Saunaseura, Fölisöstiftelsen, Haamu Kustannus, Kottby-Sällskapet och ämnesgruppen för folkmusik vid Sibelius-Akademin.

EP.jpg#asset:20495