IMG 0520
Barnen i museet

Guidningar för elevgrupper

Bekanta dig med urvalet och boka en rundtur för din grupp. Under guidningen lär man sig tillsammans med vår expertguide. Guidningar stöder småbarnspedagogikens och läroplanens allmänna mål.

Nationalmuseets tidsresenärer, 45 min

Tidsresenärer på Nationalmuseet är guidade turer för barn. Guiden avbryter från nutid mot historia och tillsammans med guiden provar vi själva vilken typ av färdigheter barnen behövde förr i tiden. Under turen gå vi genom Nationalmuseets trapphus och på tre våningar. Rekommenderas för barn i förskoleåldern och lågstadiets första klasser

Detektiver på Nationalmuseum, 45 min

Lös tillsammans med guiden mysterier från det förflutna och ta reda på en ledtråd om framtiden! Under rundturen bekantar man sig på ett lekfullt sätt med Finlands historia med hjälp av museiföremålen. Rundturen sker i Nationalmuseets utställningssalar och trappor. Rekommenderas för barn i förskoleåldern och lågstadiets första klasser

Akseli Gallen-Kallela, 45 min.
Akseli Gallen-Kallela är känd som nationalkonstnär. Men vad allt annat var han? Och hurdant var det Finland och hurdan var den värld som Akseli levde i? Under guidningen undersöker och tolkar man tillsammans konstverken och att göra konst ur ett historiskt och kulturellt perspektiv. Utställningen är öppen 2.12.2022–2.4.2023.
För elevgrupper från första klass till gymnasiet. Innehållet anpassas efter åldersgruppen. Lämplig som stöd för undervisningen i bland annat historia och bildkonst.

I förhistorians fotspår (10 000 fKr -1000), 45–60 min

Vad berättar föremålen om det förflutna? I guidningarna i utställningen Förhistorien utforskar och tolkar man förhistoriska föremålsfynd tillsammans med guiden. Under rundturen blir grundläggande begrepp från den förhistoriska tiden bekanta och användningen av föremålen är källan till kunskap. Lämpar sig både för grundstadiets och andra stadiets grupper.

Annanland – livet i Österlandet och storhertigdömet (1000-1900), 45-60 min

Guidningen i utställningen Annanland ger en introduktion till en tid då det inte fanns en stat vid namn Finland. Välj själv tidsperiod för rundturen: Svenska tiden eller ryska tiden. Under rundturen utforskar man tillsammans hur människans liv har varit under de senaste århundradena. Lämplig för elever i olika åldrar som är intresserade av medeltiden, svenska tiden eller ryska tiden. Innehållet anpassas till gruppens undervisningsbehov.

Berättelsen om Finland – konflikter och demokrati (1917-2017), 45–60 min

I guidningen i utställningen Berättelsen om Finland bekantar man sig med det självständiga Finlands historia. Hur många motstridiga förhoppningar under det senaste århundradet bildade ett demokratiskt välfärdssamhälle vid namn Finland. Lämplig som stöd till undervisningen för bland annat lektioner i historia, samhällskunskap och livsåskådningskunskap

Upptäck Finlands historia, 45 min

En guidad rundtur på lätt finska som introducerar det självständiga Finlands historia och kultur. Lämplig för integrationsgrupper

Arkitekturens pärla, 45–60 min

Upptäck arkitektens pärla skapad av Herman Gesellius, Armas Lindgren och Eliel Saarinen. Den guidade rundturen som i huvudsak sker utomhus, fokuserar på Nationalmuseets arkitektur och berättar Nationalmuseets historia. Lämplig för de som är intresserade av arkitektur och nationalromantik

Distansguidning, 30 min

Upptäck utställningarna på Nationalmuseet var du än är. Under den guidade turen går guiden igenom Nationalmuseets utställningar och för en diskussion med er. Guidningen ger en introduktion om det valda temat genom några föremål och verk. Guidningen sker via Teams-plattformen och varar 30 minuter. Du kan delta i rundturen på din dator med en webbläsare eller via Teams-appen på din mobila enhet. Guidningarna ordnas mån–fre 9–18 och lör–sön 11–18. Distansguidningarna får inte spelas in.

Välj ett ämne och boka en guidning:

  • Perspektiv på förhistorien – utvalda delar från utställningen Förhistorien
  • Liv och tro – en översikt över vardagen och tron under en tid då det inte fanns en stat vid namn Finland från vår utställning Annanland
  • Stånd, familjer, människor – människor och deras berättelser under en tid då det inte fanns en stat vid namn Finland från vår utställning Annanland
  • Kejsare och finländsk identitet – ögonblicksbilder av hur det autonoma storhertigdömet byggde sitt eget förflutna från vår utställning Annanland
  • Berättelsen om Finland – höjdpunkter från det självständiga Finlands historia från vår utställning Berättelsen om Finland