Tillgänglighet

Museets biljettförsäljning finns i centralhallen, som man når med hiss från museets bottenvåning. Tfn till biljettkassan: 0295 33 6901

På Mannerheimvägens gatuplan vid yttertrappans sida, nära huvudentrén finns en ingång för rörelsehindrade dörr A2. Intill ingången finns en intern telefon, med vilken man får kontakt till museets övervakningscentral. I närheten av ingången finns en toalett för rörelsehindrade samt en allmän hiss till byggnadens alla våningar.

Man kan få låna en rullstol samt rollatorer för rundvandringen i museet. Baktill i auditoriet finns utrymme för rullstolar.

Ledar- och assistenthundar är välkomna.

En avgiftsfri självbetjäningsgarderob finns invid museets huvudentré. I närheten av garderoben finns även låsbara förvaringsboxar, som fungerar med 50 cent mynt.

Hissen till byggnadens övriga våningar finns i centralhallen i närheten av biljettkassan. I utställningsutrymmena i första våningen finns en rullstolshiss mellan de förhistoriska och historiska utställningssalarna.

Biljettförsäljning och auditoriet är försedd med tele/induktionsslingor.

Förstoringsglas och ficklampor utlånas från biljettkassan.

Visningar och verkstäder kan anpassas även för specialgrupper. Visningar kan beställas på finska, svenska, engelska, tyska, franska och ryska. Tilläggsinformation på tfn 0295 33 6902, tis-fre 9-12 (beställning av visningar).

Kafé-restaurang är beläget i museets bottenvåning. Ingång för rörelsehindrade till kafé-restaurang finns på Mannerheimvägens gatuplan, dörr A2 på yttertrappans sida nära huvudentrén. Tfn: 046 6058 343

Museibutiken finns i museets första våning. Fritt inträde. Förfrågningar: tfn 0295 33 6903

Det går att låna barnvagn från centralhallens garderob.

Allmänna toaletter finns i första våningen i närheten av centralhallens biljettkassa, samt i museets bottenvåning nära auditoriet.

Toalett för rörelsehindrade finns i museets bottenvåning.

Skötrum för barn, finns i museets bottenvåning. I museets kafé-restaurang finns barnstolar samt mikro för uppvärmning av barnmat.