Uusi Kansallinen

​Nationalmuseet har inlett det största förnyelseprojektet i sin historia. Museet planerar en nybyggnad på sin tomt för att erbjuda stadsbor och besökare från andra håll en museiupplevelse på internationell nivå om ett nytt slags Finland. En arkitekttävling arrangeras om planeringen av tillbyggnaden.

Syftet är att bygga Nationalmuseets tillbyggnad i anslutning till den historiskt värdefulla huvudbyggnaden i Helsingfors, planerad av Herman Gesellius, Armas Lindgren och Eliel Saarinen. Tillbyggnaden kommer att ligga delvis under jorden. Den nya, flexibla byggnaden gör det till exempel möjligt att bygga internationella storutställningar i Nationalmuseet samt att arrangera konferenser och konserter i lokalerna. Restaurangen som planeras i tillbyggnaden kan hålla öppet även utanför museets öppettider. I helhetsplanen vill man även aktivera gårdsparken på Nationalmuseets tomt.

Uusi Kansallinen – Det nya Nationella är en allmän arkitekttävling i två skeden om planeringen av Nationalmuseets tillbyggnad. Programmet och materialen för tävlingen finns på www.uusikansallinen.fi/sv. Syftet är att Nationalmuseets tillbyggnad ska byggas utgående från det vinnande förslaget och att den helhet som bildas av den nuvarande museibyggnaden, den nya tillbyggnaden samt gårdsparken ska öppnas för allmänheten 2025. Under det eventuella bygget kommer Nationalmuseet oavbrutet att vara öppet för allmänheten.

Arkitekttävlingen arrangeras av Museiverket, Finlands nationalmuseum och Senatfastigheter.

Ladda tävlingsprogram

Dela dina idéer!

Var och en har möjlighet att hitta på idéer för nybyggnaden och omtolka vår nationella identitet. Vad skulle du vilja att det nya Nationella ska vara? För vilket bruk skulle du vilja ha en ny byggnad och gård? Och vad betyder Nationella för dig idag? 

Bli inspirerad och hitta på idéer