Webbutikens avtals- och leveransvillkor

Avtalen- och leveransvillkoren för webbutiken (hädanefter kallat ”Webbutik”) för Finlands nationalmuseums enhet Nationalmuseet (”Nationalmuseet”), som verkar som en del av Museiverket, gäller för alla aktiviteter utförda av kunden (”Kund”) i Nationalmuseets webbutik, oavsett med vilken terminal kunden använder tjänsten.

Kunden får endast använda Webbutiken i enlighet med de gällande villkoren och gällande lagstiftning.

Avtalsvillkoren utgör ett avtal mellan Kunden och Nationalmuseet och definierar Kundens och Nationalmuseets rättigheter och skyldigheter när det gäller webbhandel.

När inköp görs i Webbutiken bekräftar Kunden att hen har läst de gällande avtals- och leveransvillkoren och binder sig till att följa dem.


Köp och giltighet av en förhandsbiljett

Förhandsbiljetter till museets utställningar

En förhandsbiljett kan endast köpas på webbplatsen www.kansallismuseo.fi/sv/. Tills vidare säljer Nationalmuseet inte förhandsbiljetter via någon annan tjänst som ger rätt till inträde till museet.

En förhandsbiljett som ger rätt till inträde till utställningarna kan köpas för den dag och tidpunkt som väljs inom museets öppettider och biljettbokningsstatus. Förhandsbiljettens giltighetstid kan inte ändras efter köpet.

Kunden kan köpa upp till nio förhandsbiljetter i ett köp, oberoende av biljettyp.

Observera att Kunden på plats i museet endast kan köpa biljetter till utställningar som berättigar till inträde under samma dag.


Kontroll av biljetten

Förhandsbiljetter som berättigar till inträde till utställningarna

Vid ankomsten ska Kunden byta ut sin förhandsbiljett mot ett klistermärke som berättigar till inträde på besöksdagen. Bytet sker i museets kassor.

Biljetten kan visas från en smartenhet eller en utskrift. Biljetten kan inte lösas in mot namnet.

Rätten till en rabatterad biljett ska bevisas när en förhandsbiljett byts mot ett inträdesklistermärke.


Rättigheter

Förhandsbiljetter som berättigar till inträde till utställningarna

Förhandsbiljetten berättigar till ett inträde under den valda dagen och vid det valda klockslaget.

Om Kunden inte kan använda sin biljett på grund av orsaker relaterade till Nationalmuseet, återbetalas biljetten/biljetterna till Kunden som köpte biljetten eller ändras till en annan dag.

Förhandsbiljetten är innehavarspecifik. Rättigheterna till förhandsbiljetten omfattar endast innehavaren.


Betalning av biljetten

Betalning av förhandsbiljetterna sker i Webbutiken. Betaltjänstleverantören är tjänsten Suomi.fi-betalningar. I vår Webbutik fungerar de vanligaste kreditkorten (såsom Visa, Eurocard, MasterCard, AMEX), nätbanker och de mobila betalningsmetoderna Siirto och MobilePay.


Registrering

Du behöver inte registrera dig för att köpa en biljett.


Leverans av biljetten

Biljetter som köpts från Webbutiken levereras i PDF-format efter betalning till Kundens e-post. Biljetterna levereras inte per post. Om det verkar finnas en försening i biljettens leverans bör Kunden kontrollera e-postens skräppostmapp.

Bytes- och returvillkor

Förhandsbiljetter som berättigar till inträde till utställningarna

Köpta biljetter återbetalas i princip inte och kan inte bytas eller returneras.

Undantag till ovannämnda är om biljettinnehavaren inte kommer in i museet på den tidpunkt som biljetten berättigar till, trots att hen har kommit till museet senast 60 minuter innan tidpunkten som biljetten berättigar till tar slut. I detta fall återbetalar eller ändrar Nationalmuseet biljetten till en annan dag.


Problemsituationer

Vid problem ska Kunden kontakta kundtjänsten antingen per telefon på +358 50 4624 120 eller per e-post tickets@kansallismuseo.fi. Kundtjänsten är öppen när Nationalmuseet är öppet ti–fr kl. 10–12.


Tredjeparter i Webbutiken

Nationalmuseets webbplats har en länk till Webbutiken, som är en sida som ägs och upprätthålls av en tredje part. Nationalmuseet ansvarar inte för funktionalitet, innehåll eller andra egenskaper på sidor som produceras av en tredje part. Sidan kan ha egna användarvillkor, kundregister och Nationalmuseet har inte möjlighet att påverka innehållet på sidan, vars upphovsman eller utgivare är någon annan än Nationalmuseet.


Immateriella rättigheter

Hela innehållet i Webbutiken, som bilder, logotyper, produktinformation och texter, är egendom skyddad av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter som ägs av Nationalmuseet och/eller en tredje part. Alla immateriella rättigheter till Webbutikens innehåll tillhör Nationalmuseet och/eller en tredje part.

Övriga villkor

Nationalmuseet garanterar inte oavbruten eller felfri drift av Webbutiken och ansvarar inte för dess tillgänglighet. Nationalmuseet förbehåller sig rätten att tillfälligt inaktivera tjänsten eller en del av den, till exempel på grund av uppdateringar av Webbutiken. Med förbehåll för tvingande lagstiftning, ansvarar inte Nationalmuseet för skador som orsakats av användningen av Webbutiken, dess förhindrade användning eller av någon annan relaterad anledning.

Nationalmuseet förbehåller sig rätten att ändra avtals- och leveransvillkoren för Webbutiken utan att meddela om detta i förväg. Tjänster, utseende, innehåll, tillgänglighet och egenskaper som erbjuds i Webbutiken kan också ändras.

Finlands lag gäller för alla tjänstevillkor.


Tjänsteleverantör

Museiverket
FO-nummer: 0292559-2
PB 913, 00101 Helsingfors
tickets@kansallismuseo.fi