Besöksanvisning

Här kan du läsa aktuella anvisningar för museibesök i Nationalmuseet.

  • Alla PRISER och ÖPPETTIDER
  • Biljetter kan köpas i webbutiken eller på plats från museet.

Trygg plats

Nationalmuseets syfte är att kunna erbjuda ett fysiskt och psykiskt tryggt utrymme för både museibesökare och personalen under såväl normala som exceptionella omständigheter. I Nationalmuseets lokaler utförs effektiviserad städning och lokalerna används selektivt och graderat. I museilokalerna ser vi till att besökarna har möjligheten att hålla ett säkerhetsavstånd till såväl varandra som vår personal.

Biljettförsäljing på webben

Nationalmuseets inträdesbiljetter kan köpas på förhand i webbutiken eller på plats från museet. Du kan köpa biljetten i god tid före besöket eller till och med samma dag. Du kan köpa högst nio biljetter åt gången.

Även innehavare av museikortet och andra personer berättigade till kostnadsfria besök kan boka en besökstid på förhand.

Biljettpriserna är billigare i webbutiken än vid köp från museet. Du behöver inte registrera dig för att köpa en biljett. Här kan du köpa inträdesbiljetter i webbutiken. Efter köpet får du ännu ett bekräftelsemeddelande via e-post, där det finns ytterligare information om ankomsten till museet.

Fotografering i museet

Du kan ta bilder för eget bruk och använda en vanlig blixt. Du kan publicera bilder på dina egna sociala medier. För andra publiceringsändamål kontakta: kansallismuseo@kansallismuseo.fi.

Finlands Nationalmuseum följer statsrådets, ministeriernas, Institutet för hälsa och välfärds, regionförvaltningsverkens och kommunernas regionala och lokala anvisningar (anvisningar av regionförvaltningsverket i Södra Finland).

I led med att coronasituationen förändras, kan det hända att vi måste ställa in tillställningar, begränsa antalet besökare eller stänga våra tjänster i Nationalmuseet. Du kan följa Nationalmuseets webbplats och sociala medier. På Facebook hittar du oss under namnet Kansallismuseo och på Instagram under namnet [@kansallismuseo].

Uppdaterad 2.5.2022