Besöksanvisning

ANVISNINGAR FÖR SÄKERT MUSEIBESÖK I NATIONALMUSEET

SÄKRA LOKALER OCH SÄKERHETSAVSTÅND

Nationalmuseets syfte är att kunna erbjuda ett fysiskt och psykiskt tryggt utrymme för både museibesökare och personalen under såväl normala som exceptionella omständigheter. I Nationalmuseets lokaler utförs effektiviserad städning och lokalerna används selektivt och graderat. I museilokalerna ser vi till att besökarna har möjligheten att hålla ett säkerhetsavstånd om två meter till såväl varandra som vår personal. Vi följer både antalet besökare som anländer till museibyggnaden och antalet användare i de enskilda lokalerna med hjälp av räknare och övervakning. Vi ser till att antalet besökare följer myndigheternas anvisningar.

BILJETTFÖRSÄLJNING PÅ WEBBEN – NÄR DU KÖPER EN BILJETT PÅ FÖRHAND SÄKERSTÄLLER DU DITT BESÖK VID NATIONALMUSEET VID ÖNSKAD TIDPUNKT

Nationalmuseets inträdesbiljetter kan köpas på förhand i webbutiken. Endast genom att köpa biljetten på förhand säkerställer du ditt besök vid Nationalmuseet vid den önskade tidpunkten. Du kan köpa biljetten i god tid före besöket eller till och med samma dag. Du kan köpa högst nio biljetter åt gången. Även innehavare av museikortet och andra personer berättigade till kostnadsfria besök kan boka en besökstid på förhand. Inträdesbiljetternas priser är desamma i webbutiken som köpta på plats. Du behöver inte registrera dig för att köpa en biljett. Här kan du köpa inträdesbiljetter i webbutiken. Efter köpet får du ännu ett bekräftelsemeddelande via e-post, där det finns ytterligare information om ankomsten till museet.

Biljetter som köps på webben och på plats har sina respektive dagsspecifika kvoter. Merparten av Nationalmuseets biljettkvot säljs på förhand. Om det finns biljetter kvar, kan de även köpas på plats i Nationalmuseet.

HANDDESINFICERING

Besökarna erbjuds möjligheten att desinficera sina händer i synnerhet vid ingången och biljettförsäljningen, men vid behov även vid andra stationer. En del av aktivitetspunkterna som man får röra vid kan tillfälligt vara tagna ur bruk. Du kan alltid lyssna på innehållet i audioguiderundorna via din egen mobiltelefon, så det lönar sig att ta med egna hörlurar.

På Nationalmuseet kan tillträde begränsas till lokaler där det inte är möjligt att genomföra ett säkert besök. I Nationalmuseets lokaler eller på utställningarna kan det finnas en specifik vandringsriktning, som är märkt med skyltar.

Vi rekommenderar kortbetalning. Vi tar dock emot även kontanter såväl i museibutikerna som i restaurangerna och biljettförsäljningen.

GUIDNINGAR

Gruppstorlekarna till de guidade visningarna begränsas alltefter situationen. Vi har planerat säkra rutter för rundvandringarna inomhus och guiderna använder ljudåtergivningsanordningar för att garantera nödvändigt avstånd. Under rundvandringen Arkitekturens pärla bekantar vi oss med den av Gesellius, Lindgren och Saarinen designade byggnaden främst utifrån.

EVENEMANG

Deltagarantalet vid evenemangen är för tillfället begränsat. En del av evenemangen kan förutsätta en anmälan i förväg. Om coronavirussituationen förändras, blir vi eventuellt tvungna att ställa in evenemang även med kort varsel. Kontrollera alltid närmare information på Nationalmuseets webbplats.

MUSEIBUTIKER OCH MUSEIRESTAURANGER

Nationalmuseets museibutik är alltid öppen när museimålet är öppet. Städningen i butiken är effektiviserad och säkerhetsavstånden beaktas. Likaså är museirestaurangen öppen inom ramen för de museimålspecifika öppettiderna. Kontrollera närmare öppettider på restaurangens webbplats. I museirestaurangerna följs de anvisningar och direktiv som statsrådet ger för restauranger.

MÖTEN, HÖGTIDER, ÖVRIGA TILLSTÄLLNINGAR

Det är möjligt att arrangera möten, fester och övriga tillställningar inomhus och utomhus på begränsade områden i Nationalmuseet. Vid bokningen av lokalerna följer vi eventuella gällande rekommendationer för begränsning av sammankomster. Arrangören för tillställningen måste ta hand om gästernas säkerhet så att tillräckliga säkerhetsavstånd och tillräcklig hygien genomförs. Handdesinficeringsmedel finns till förfogande i alla våra mötes- och festlokaler samt i lokalernas omedelbara närhet och på alla toaletter.

MUNSKYDD

Vi förutsätter användning av munskydd av alla besökare äldre än 12 år i museets lokaler. Vänligen ha vid behov med dig ett eget munskydd, eftersom vi inte delar ut munskydd kostnadsfritt till museibesökarna. Det går att köpa enskilt förpackade kirurgiska munskydd på Nationalmuseet.

FRISK TILL MUSEET

Välkommen frisk till museet! Stanna hemma om du känner dig sjuk.

Finlands Nationalmuseum följer statsrådets, ministeriernas, Institutet för hälsa och välfärds, regionförvaltningsverkens och kommunernas regionala och lokala anvisningar (anvisningar av regionförvaltningsverket i Södra Finland).

I led med att coronasituationen förändras, kan det hända att vi måste ställa in tillställningar, begränsa antalet besökare eller stänga våra tjänster i Nationalmuseet. Du kan följa Nationalmuseets webbplats och sociala medier. På Facebook hittar du oss under namnet Kansallismuseo och på Instagram under namnet [@kansallismuseo].

Uppdaterad den 1a juli 2021