Besöksanvisning

Här kan du läsa aktuella anvisningar för säkert museibesök i Nationalmuseet.

  • Nationalmuseet är öppet från tisdag till söndag från kl 11–18.
  • Alla guidningar och evenemang är inställda till den 31 januari 2022.
  • Nationalmuseet kräver coronaintyg av alla museibesökare som har fyllt 16 år.
  • Vi begränsar antalet gäster för att säkerställa ett säkert besök.
  • Biljetter kan köpas i webbutiken eller på plats från museet.

Säkra loka och säkerhetsavstånd

Nationalmuseets syfte är att kunna erbjuda ett fysiskt och psykiskt tryggt utrymme för både museibesökare och personalen under såväl normala som exceptionella omständigheter. I Nationalmuseets lokaler utförs effektiviserad städning och lokalerna används selektivt och graderat. I museilokalerna ser vi till att besökarna har möjligheten att hålla ett säkerhetsavstånd till såväl varandra som vår personal. Vi följer både antalet besökare som anländer till museibyggnaden och antalet användare i de enskilda lokalerna.

Biljettförsäljing på webben

Nationalmuseets inträdesbiljetter kan köpas på förhand i webbutiken eller på plats från museet. Du kan köpa biljetten i god tid före besöket eller till och med samma dag. Du kan köpa högst nio biljetter åt gången.

Även innehavare av museikortet och andra personer berättigade till kostnadsfria besök kan boka en besökstid på förhand.

Biljettpriserna är billigare i webbutiken än vid köp från museet. Du behöver inte registrera dig för att köpa en biljett. Här kan du köpa inträdesbiljetter i webbutiken. Efter köpet får du ännu ett bekräftelsemeddelande via e-post, där det finns ytterligare information om ankomsten till museet.

Handsdesinficering

Besökarna erbjuds möjligheten att desinficera sina händer i synnerhet vid ingången och biljettförsäljningen, men vid behov även vid andra stationer. En del av aktivitetspunkterna som man får röra vid kan tillfälligt vara tagna ur bruk. Du kan alltid lyssna på innehållet i audioguiderundorna via din egen mobiltelefon, så det lönar sig att ta med egna hörlurar.

Vi rekommenderar kortbetalning. Vi tar dock emot även kontanter såväl i museibutikerna som i restaurangerna och biljettförsäljningen.

Guidningar

Alla guidningar och evenemang inställda till den 17 januari 2022.

Vi har planerat säkra rutter för rundvandringarna inomhus och guiderna använder ljudåtergivningsanordningar för att garantera nödvändigt avstånd. Under rundvandringen Arkitekturens pärla bekantar vi oss med den av Gesellius, Lindgren och Saarinen designade byggnaden främst utifrån.

Evenemang

Alla guidningar och evenemang inställda till den 17 januari 2022.

En del av våra evenemangen kan förutsätta en anmälan i förväg. Om coronavirussituationen förändras, blir vi eventuellt tvungna att ställa in evenemang även med kort varsel. Kontrollera alltid närmare information på Nationalmuseets webbplats.

Museibutiker och museirestauranger

Nationalmuseets museibutik är alltid öppen när museimålet är öppet. Städningen i butiken är effektiviserad och säkerhetsavstånden beaktas. Likaså är museirestaurangen öppen inom ramen för de museimålspecifika öppettiderna. Kontrollera närmare öppettider på restaurangens webbplats. I museirestaurangerna följs de anvisningar och direktiv som statsrådet ger för restauranger.

Möten, högtider, övriga tillställningar

Det är möjligt att arrangera möten, fester och övriga tillställningar inomhus och utomhus på begränsade områden i Nationalmuseet. Arrangören för tillställningen måste ta hand om gästernas säkerhet så att tillräckliga säkerhetsavstånd och tillräcklig hygien genomförs. Handdesinficeringsmedel finns till förfogande i alla våra mötes- och festlokaler samt i lokalernas omedelbara närhet och på alla toaletter.

Munskydd

Vi rekommenderar användning av munskydd av alla besökare äldre än 12 år i museets lokaler. Vänligen ha vid behov med dig ett eget munskydd, eftersom vi inte delar ut munskydd kostnadsfritt till museibesökarna. Det går att köpa enskilt förpackade kirurgiska munskydd på Nationalmuseet.

Covidintyg (s.k. coronapass)

Nationalmuseet kräver coronapasset av alla museibesökare som har fyllt 16 år. Vänligen ladda ner coronapasset innan du besöker museet och var beredd att visa din legitimation. Coronapasset kontrolleras med applikationen som avläser QR-koden från mobilen eller från pappersintyget. Vi godkänner också coronapass som beviljats utanför EU.

Frisk till museet

Välkommen frisk till museet! Stanna hemma om du känner dig sjuk.

Finlands Nationalmuseum följer statsrådets, ministeriernas, Institutet för hälsa och välfärds, regionförvaltningsverkens och kommunernas regionala och lokala anvisningar (anvisningar av regionförvaltningsverket i Södra Finland).

I led med att coronasituationen förändras, kan det hända att vi måste ställa in tillställningar, begränsa antalet besökare eller stänga våra tjänster i Nationalmuseet. Du kan följa Nationalmuseets webbplats och sociala medier. På Facebook hittar du oss under namnet Kansallismuseo och på Instagram under namnet [@kansallismuseo].

Uppdaterad 10.1.2022