Tillgänglighet

Biljettförsäljning
Museets biljettförsäljning finns i huvudbyggnaden. Det finns en tillgänglig ingång på Villnäs Slott. Ingången finns på högra gaveln av huvudbyggnaden.

Öppet
15.5 -31.8. ti - sö 11 - 17

Tillgänglig ingång
Det finns en tillgänglig ingång på Villnäs Slott. Ingången finns på högra gaveln av huvudbyggnaden. Det finns två (2) parkeringsplatser för rörelsehindrade bakom den högra sidobyggnaden. Parkeringsplatserna ligger ca 30 m från den tillgängliga ingången. Det finns även en tillgänglig wc i en av gårdsbyggnaderna.

Hundar
Ledar- och assistenthundar är välkomna.

Garderob


En avgiftsfri garderob och låsbara förvaringsboxar finns invid museets huvudentré.
Biljettförsäljningskassan lånar ut förstoringsglas och även vit käpp.

Guidningar
Guidningar kan anpassas även för specialgrupper. För ytterligare information ring guidebokningen, tfn 0295 33 6971. På beställning kan man även få en tolk som behärskar teckenspråk.

Kafé
Kafé-restaurangen  är belägen vid infarten ca. 200 m från herrgårdsslottet, tel. (02) 431 2515.

Museibutiken

Museibutiken finns i huvudbyggnaden.
I slottets första våning finns ett DVD-rum, där det är möjligt att se på en DVD-film om Villnäs herrgårdsslott. Man kan lyssna till filmen på finska, svenska och engelska. Det är också textade till de ovan nämnda språken.

WC

WC för rörelsehindrade samt skötrum för barn finns i gårdsbyggnaden.