Säkra museibesök på Villnäs gård

Webbbutik

Säkra lokaler och säkerhetsavstånd

Villnäs gårds syfte är att kunna erbjuda ett fysiskt och psykiskt tryggt plats för både museibesökare och personalen under såväl normala som exceptionella omständigheter. Effektiviserad städning utförs i Villnäs gårds lokaler och de används selektivt och graderat. I museilokalerna ser vi till att besökarna har möjligheten att hålla tillräckliga säkerhetsavstånd såväl till varandra som till vår personal. Vi följer både antalet besökare som anländer till museibyggnaden och antalet användare i de enskilda lokalerna. Vår personal övervakar förverkligandet av säkerhetsavstånden och begränsningen av antalet besökare.

Vi erbjuder besökarna möjligheten att desinficera sina händer vid ingången och biljettförsäljningen.

Ipå Villnäs gård fäster vi särskild uppmärksamhet vid det totala antalet samtidiga besökare i huvudbyggnadens inomhusutrymmen. Köandet till Villnäs gård sker utomhus vid huvudentrén.

Vi rekommenderar kortbetalning. Vi tar även emot kontanter i museibutiken och i biljettförsäljningen. Vi rekommenderar att man köper inträdesbiljetten på förhand via webbutiken, varvid entrén sker smidigare.

Vi rekommenderar användning av en ansiktsmask för besökare över 12 år.
Covidintyg krävs inte.

Guidningar


IPå Villnäs gård genomförs guidningar för grupper samt publika guidningar inomhus med ett begränsat antal besökare i enlighet med myndigheternas vid vardera tillfälle gällande anvisningar. I Villnäs gårds lokaler kan man även röra sig självständigt utan guidning.

Evenemang


Inga evenemang har publicerats för sommaren på Villnäs gård. I slutet av sommaren och på hösten genomför Visit Naantali spökvandringar samt Mannerheim-monologer på Villnäs gård, förutsatt att coronasituationen tillåter det.

Museibutik och café


Museibutiken är alltid öppen när museet är öppet. I närheten av museet finns ett café och du kan kontrollera besöksanvisningarna på caféets egen webbplats.

Ansiktsmask


Vi rekommenderar användning av ansiktsmask, enligt lokala rekommendationer ang. ålder. Vänligen ha vid behov med dig en egen ansiktsmask, eftersom vi inte delar ut ansiktsmasker till museibesökarna. Vår museibutik säljer även enskilt förpackade engångsansiktsmasker.

Frisk till museet


Välkommen frisk till museet! Stanna hemma om du känner dig sjuk.

Gällande Villnäs gård följer Finlands nationalmuseum statsrådets, ministeriernas, Institutet för hälsa och välfärds, regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands och Masku kommuns regionala och lokala anvisningar.

I led med att coronasituationen förändras, kan det hända att vi måste ställa in tillställningar, begränsa antalet besökare eller stänga våra tjänster på Villnäs gård.

Följ gärna Villnäs gårds webbplats och sociala medier på Facebook och Instagram


Uppdaterad 7.5.2021