Säkra museibesök på Villnäs gård

Webbbutik

Säkra lokaler och säkerhetsavstånd

Villnäs gårds syfte är att kunna erbjuda ett fysiskt och psykiskt tryggt plats för både museibesökare och personalen under såväl normala som exceptionella omständigheter. Effektiviserad städning utförs i Villnäs gårds lokaler och de används selektivt och graderat. I museilokalerna ser vi till att besökarna har möjligheten att hålla tillräckliga säkerhetsavstånd såväl till varandra som till vår personal. Vi följer både antalet besökare som anländer till museibyggnaden och antalet användare i de enskilda lokalerna. Vår personal övervakar förverkligandet av säkerhetsavstånden och begränsningen av antalet besökare.

Vi erbjuder besökarna möjligheten att desinficera sina händer vid ingången och biljettförsäljningen.

Ipå Villnäs gård fäster vi särskild uppmärksamhet vid det totala antalet samtidiga besökare i huvudbyggnadens inomhusutrymmen. Köandet till Villnäs gård sker utomhus vid huvudentrén.

Vi rekommenderar kortbetalning. Vi tar även emot kontanter i museibutiken och i biljettförsäljningen. Vi rekommenderar att man köper inträdesbiljetten på förhand via webbutiken, varvid entrén sker smidigare.

Guidningar


IPå Villnäs gård genomförs guidningar för grupper samt publika guidningar inomhus. I Villnäs gårds lokaler kan man även röra sig självständigt utan guidning.

Museibutik och café


Museibutiken är alltid öppen när museet är öppet. I närheten av museet finns ett café och du kan kontrollera besöksanvisningarna på caféets egen webbplats.

Frisk till museet


Välkommen frisk till museet! Stanna hemma om du känner dig sjuk.

Gällande Villnäs gård följer Finlands nationalmuseum statsrådets, ministeriernas, Institutet för hälsa och välfärds, regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands och Masku kommuns regionala och lokala anvisningar.

Följ gärna Villnäs gårds webbplats och sociala medier på Facebook och Instagram


Uppdaterad 2.5.2022