Den stenögda guden från Ladoga

Månadens föremål – November 2002

På ön Vossinoi, som hörde till Kurkijoki socken, i sjön Ladoga nära Valamo låg ett kapell (tsasouna), dit fiskarna förde pengar i hopp om en god fiskefångst. När tsasounan, som antänts av sälfångstmännens eld, brann ner, restes på den plats där byggnaden stått en träskulptur med stenögon. En munk som blivit förargad över sin dåliga fiskelycka slängde stenögonguden i sjön. Träguden drev långt bort och flöt i land på en ö, där några fiskare från Mantsinsaari fann den. När fiskarna kort därefter fick en synnerligen riklig fiskfångst, ansåg de att det var stenögongudens förtjänst och de tog belåtet med sig till byn Peltoinen och ställde den på taket till det Sidorowska huset. Därifrån fördes den år 1907 till Sordavala och vidare till Helsingfors, till Statens historiska museums samlingar.

Enligt det kalibrerade resultatet från Helsingfors universitets dateringslaboratorium har stenögonguden snidats av virke från ett träd som fällts mellan åren 1625-1715.

Även i norra Finland har träskulpturer tryggat goda fångster. Fjärrkarelska gårdfarihandlare som färdades till Nookajoki i Rovaniemi för att fånga de berömda pärlmusslorna reste en träskulptur som blev deras pärlgud. Skulpturen har upptill försetts med ett människoansikte. En träskulptur med människoansikte som funnits på stranden till Kuorinkijärvi i Rovaniemi, var en fiskgud och garanterade goda fiskefångster.

Pirkko Sihvo

Den stenögda guden från Ladoga