Ursprunglig klädsel från slutet av 1700-talet

Månadens föremål - Augusti 2010

Ett av de mest värdefulla föremålen i Nationalmuseets möbelsamling är en gustaviansk stol, tillverkad på 1780- eller 1790-talet av stolmakaren Melchior Lundberg d.ä. i Stockholm. Stolen köptes till de Antellska samlingarna i en antikaffär i Åbo år 1908.

I vårt land finns endast ett fåtal stolar från ett tidigare skede än sekelskiftet 1700-1800, vilkas ursprungliga klädsel har bevarats. Exempel på sådana är Karlö församlings prästs stol i Nationalmuseet, en domarstol från Kajana i Norra Österbottens museum samt två länstolar i Nationalmuseet och i Emil Cedercreutz museum, vilka har tillhört köpman Adrian Gottleben i Stockholm. Alla dessa stolar är från slutet av 1600-talet eller från början av 1700-talet.

Stolen i de Antellska samlingarna har en klädsel är av mörkblå ylledamast, vilken har sytts ihop av bitar, men det oaktat är klädseln sannolikt den ursprungliga, eftersom tyget är fäst på gammaldags vis med spikar som slagits genom ett smalt läderband. Stolen har tagelstoppning. Den ljusgrå färgen har bevarats i stolen. Benen har något förkortats.

Det ursprungliga blårutiga linnetyget baktill på ryggstödet gör att stolen är synnerligen värdefull. Bruket att använda rutigt tyg i ryggstödet härstammar från 1770-talet, då stolar överklädda på detta sätt kan ses t.ex. i parisiska interiörer, målade av Niclas Lafrensen d.y. Det finns inte någon entydig förklaring till varför man har använt ett billigt, rutigt linnetyg i ryggstödet. En sannolik förklaring är att stolarna ännu i slutet av 1700-talet i allmänhet placerades vid väggen, varifrån de togs fram efter behov. Stolsryggen var därför inte synlig hela tiden. Stolar av den här typen har ofta överklätts med ett dyrt sidentyg eller sidendamast, varför man använde en billigare typ i stolsryggen. Linnetygets rutor har här storleken 2,5 x 3 cm. Revorna i tyget har delvis lappats med ett liknande bomullstyg med mindre rutor.

Gustav III:s italienska och franska resa 1783-1784 hade som bekant en epokgörande betydelse för uppkomsten av den gustavianska stilen. Tillverkningen av den s.k. gustavianska stolstypen av fransk modell, där ryggstödet är rektangulärt och uppstoppad, inleddes i Stockholm i början av 1780-talet. Ryggstödet är upptill ofta dekorerat med en snidad humlestjälk. En sådan har ibland snidats också framtill i mitten av sargen. Dessa dekorationer försvinner dock under 1790-talet.

Melchior Lundberg d.ä. (mästare 1774, död 1812) hade en stor verkstad, där ett antal lärlingar och gesäller arbetade, bl.a. sonen Melchior Lundberg d.y. som senare avancerade till mästare.

Jouni Kuurne