Porträttminiatyr

Månadens föremål - Oktober 2010

I Finlands nationalmuseums samlingar finns cirka 250 porträttminiatyrer. Vi har dock bara om ett fåtal av dem lika mycket information som om månadens föremål för oktober, en miniatyr från år 1791 som föreställer Otto Carl von Fieandt. Som föremål är denna porträttminiatyr ett representativt exempel på denna konstform som var populär bland adeln och borgerskapet i sekelskiftet 1700-1800.

Miniatyren är 3,8 cm hög och 3,1 cm bred. Den är inramad i ett hängsmycke av guld. Hängsmycket med sin  gyllene rosett är ursprunglig och tidstypisk, också andra portsättminiatyrer i nationalmuseets samlingar som härstammar från 1790-talet har motsvarande inramningar. Bilden har målats på en tunn elfenbensplatta med vattenlösliga färger (akvarell och gouache). På målningen finns ett glas. På hängsmyckets baksida finns under ett glas en dekoration som flätats av brunt hår. Porträttminiatyrer dekorerades i slutet av 1700-talet och på 1800-talet ofta med dylika hårdekorationer. Ibland är dekorationen bara en hårlock, ibland har man bildat komplicerade mönster av håret. Håret i miniatyren har tillhört personen som avbildas på den. Därför kan vi också av denna miniatyr sluta oss till att Otto Carl von Fieandt hade brunt hår under sin pudrade peruk.

Miniatyren är signerad år 1791 av den svenske miniatyrmålaren Jacob Axel Gillberg (1769-1845). Gillberg reste och studerade utomlands, i Nederländerna, Flandern, Frankrike och England, under åren 1788-1797. Efter sin hemkomst blev Gillberg ledamot av Kungliga Akademien för de fria konsterna i Sverige och år 1840 blev han direktör för densamma. Gillberg var en av de få svenska miniatyrmålarna som försörjde sig med att måla miniatyrer.

Miniatyren av Otto Carl von Fieandt (1758-1825) är målad under Gillbergs vistelse i Paris. Också von Fieandt vistades då i Paris, utsänd av Gustav III. Finländske von Fieandt som var från S:t Michels socken var insatt i kartering och på sommaren 1791 sändes han ut för ett hemligt uppdrag till det revolutionära Frankrike. Den franska kungafamiljen hölls i arrest i Paris. Gustav III hade beslutat att befria dem och kuva revolutionen. Ludvig XVI hade som avsikt att fly landet i hemlighet, varefter Gustav skulle leda de utländska makternas armé till Paris. Von Fieandt och kornett Carl Fredrik König hade som uppgift att färdas med postvagnen från Le Havre till Paris och därvid kartera arméns marschrutt. Enligt hävderna hade von Fieandt ritat kartorna på sina vita handskar för att dölja sina göromål för fransmännen. Frankrikes kung lyckades inte fly från Paris och till slut förföll hela företaget i brist på understöd från stormakterna. Von Fieandt framförde dock resultaten från sin resa åt kungen och på hösten 1791 befordrades han till major.

Vid sidan av sitt hemliga uppdrag hade den 33-årige von Fieandt hunnit sitta modell åt den då 22-årige Gillberg. Miniatyren målades inte i en handvändning, utan sessionerna tog sin tid. Vi vet till exempel att adelsfrun Märta Helena Reenstierna hade år 1796 i Stockholm sammanlagt 15 timmar, under fyra besök, suttit modell åt miniatyrmålaren Rönngren.

Miniatyrens ram har inga stämplar så vi vet inte var och när den är tillverkad. Inte heller skaparen av hårdekorationen är känd. Ramen och de övriga dekorationerna till porträttminiatyrerna gjordes av andra personer än målaren - det fanns hantverkare för varje arbetsfas. Av ramens stil kan vi dock sluta oss till att inramningen är gjord kort efter att bilden målades. Inramningen spelade en viktig roll för bevarandet av miniatyren, utan skydd skulle akvarellmålningens yta lätt skadas speciellt eftersom man på den tiden ofta bar på sig porträttminiatyrer - ungefär likadant som man senare har burit med sig fotografier av sina närstående.

Denna miniatyr har köpts till Finlands nationalmuseums samlingar från S:t Michel år 1921.

Satu Frondelius