De målade tapeterna i Jackarby sal

Månadens föremål - November 2012

De målade tapeterna målningarna i salen från Jackarby gård nära Borgå har utgjort en central del av Nationalmuseets basutställning under museets hela historia. I vårt land har det bevarats ett dussintal sviter av målade tapeter från 1700-talet. Varje helhet är annorlunda och öppnar ett eget, nytt perspektiv på inredningskonsten under rokokon och den gustavianska tiden. Målningarna i Jackarby sal med sina herde- och jaktmotiv är ett utmärkt exempel på de färggranna inredningarna under rokokons tid i medlet av 1700-talet.

Målningarna i salen är gjorda i början av 1760-talet och de har, dels tack vare dominansen av mörka färgtoner, betraktats som en mellanform mellan senbarocken och rokokon. Sannolikt var dock rokokons färger avsevärt kraftigare än vad man normalt anser. Förutom i motiven i själva målningarna blir rokokons inverkan tydligast i de med guldinslag försedda ramarna runt målningarna. De efterbildar tavelramar och representerar - liksom målningarna i sin helhet - ren, fransk rokoko. Obalansen mellan tonerna i salens väggmålningar som går i mörka nyanser och de ljusa panelerna och dörrarna förklaras med att panelningen ursprungligen har haft samma kraftigt blåa nyans som syns på jackor och kjolar i väggarnas herdemotiv.

Det som ändå gör Jackarby sal unik är salens monumentala takmålning. Takets vinklar framhävs av de antika troféerna som sammanställts av vapen och utrustning och som utgör självständiga dekorativa element. Takmålningen kantas av ett skickligt i perspektiv målat räcke som ramar in vyn som öppnas ända upp till molnen "nerifrån och uppåt" (sotto in sù). Idén kommer från italiensk renässanskonst och den fick sitt slutliga, akademiska formspråk i Frankrike på 1660-talet. I takets vinklar finns fyra människogrupper som eventuellt symboliserar årstiderna - till exempel skulle den turbanklädda mannen och pojken med kvistarna i detta sammanhang kunna vara en allegori om vintern.

Mitt i takmålningen finns en stor molnformation med fyra kvinnogestalter. Den mellersta av dem håller i ett kors som gör det lätt att identifiera henne som allegorin om Tro, religion - Religio. Kvinnan som sitter framför henne har flera småbarn i famnen, vilket är det från renässansen ärvda sättet att avbilda Caritas - d.v.s. Barmhärtighet, kärlek till nästan eller kristen kärlek. Två av de tre viktigaste kristna dygderna leder lätt till antagandet om att kvinnogestalten till vänster avbildar Hopp (Spes). Kvinnan till höger i gruppen håller en våg i handen, vilket låter henne identifieras som en personifiering av Rättvisa (Justitia). Inspirationskällan till takmålningen i Jackarby är att finna i David Klöcker Ehrenstrahls enorma takmålning i Riddarhuset i Stockholm, som lovsjunger Sveas, Sveriges, heder. Därigenom har Jackarby-målningen även italienska förebilder; det har ansetts att förebilden för Ehrenstrahls målning är takfreskerna i Palazzo Barberini i Rom (i själva verket kanske snarare Andrea Sacchis fresk i stället för Pietro da Cortonas fresk som dock nämns oftare).

Målningarna i Jackarby sal har gjorts av målargesällen Johan Bromander (f. 1732) från Stockholm, vars produktion eller verksamhet i övrigt är okända. Med dessa målningar visar har sina djupgående kunskaper om de franska förebilder och influenser som påverkar byggnads- och inredningsarbetet vid Stockholms slott, som stod klart i mitten av 1700-talet, samt sin förmåga att tillämpa dem för att skapa en ny, stilenlig helhet i Jackarby, som då låg i den östligaste avkroken av Sverige.

Jouni Kuurne