De tre vise männen

Månadens föremål - December 2015

I Nationalmuseets samlingar ingår hundratals föremål med jultema, i synnerhet olika slags julpynt. En del av dessa är industriellt tillverkade, en del hemmatillverkade dekorationer från olika perioder. Som månadens föremål för december valdes de tre vise männen, ridande på kamel.

Sköterskorna vid Sordavala krigssjukhus tillverkade de vise männen på sin fritid under krigsåren. Ursprungligen har de varit en del av en julkrubba, men krubbans övriga delar har inte bevarats. Föremålen är tillverkade genom att linda kräppapper runt en stomme av metalltråd. Som dekoration har man använt yllegarn i olika färger, dun och tennpapper.

De tre vise männen hör till den kristna jultraditionen. I Matteusevangeliet i Bibeln berättas det att österländska stjärntydare kom till Betlehem för att hylla Jesusbarnet och lämna gåvor åt honom. I Bibeln anges inget antal eller kön, men enligt den vedertagna traditionen var det tre stjärntydare eller vise män. Ofta talas det också om heliga tre konungar och inom konsten avbildas männen ofta som kungliga.

De vise männen fann vägen till Jesusbarnet genom att följa stjärnan som de sett gå upp i sitt hemland. Namnen på de vise männen nämns inte i Bibeln, men i den västliga traditionen fick de på 700-talet namnen Kasper, Melker och Baltsar. Namnen varierar i olika kulturer. I Finland lever de tre vise männens eller de heliga tre konungarnas historia i synnerhet i stjärngossetraditionen.

Av julhelgerna är speciellt trettondagen förknippad med de tre vise männen. Enligt en tradition som uppstod under den tidiga medeltiden firas trettondagen till minne av de vise männens ankomst till Betlehem. De vise männen var alltså inte på plats vid krubban under julnatten direkt efter Jesu födelse, utan kom först flera dagar senare. Trots det figurerar de vise männen med sina gåvor och kameler ofta i olika julnattstablåer och julkrubbor.

Att bygga en julkrubba är en katolsk tradition som så småningom blivit mer populär även i protestantiska länder, Finland medräknat. I sin enklaste form är julkrubban en tryckt bild på papper som klipps ut, medan de finaste krubborna är konstellationer som nästan tar upp ett helt rum med sina figurer i naturlig storlek. Också sköterskorna vid Sordavala krigssjukhus har alltså tillverkat sin egen version av julkrubban med de material som de fick tag på under krigstiden.

Föremålen är inte utställda.

Satu Frondelius