Kulturernas museum fick Finska Missionsällskapets samling

Månadens föremål - Juni 2015

Kulturernas museum fick i början av året ett betydande tillskott till sina samlingar då Finska Missionssällskapet donerade föremålen från sitt museum KUMBUKUMBU till Kulturernas museum. KUMBUKUMBU som lade ned sin verksamhet 2014 var Finlands äldsta etnografiska museum, vars samlingar från och med 1800-talets senare hälft utökades av missionsarbetare som var utsända till olika hörn i världen. Antalet föremål är strax under 9 000 och de 160 000 fotografier som ingår i samlingarna donerades på samma gång till Museiverkets bildsamlingar.

En betydande del av föremålen kommer från Kina där Finska Missionssällskapet inledde sin verksamhet i början av 1900-talet. Bland de äldsta föremålen i samlingen är kinesiska pengar som uppskattats härstamma från Zhoudynastins tid (1122‒825 f.v.t.). Bland de kinesiska föremålen finns också ett stort antal yngre föremål som samlats in förutom i Fastlandskina också bland annat på Taiwan.

I Kina har olika religioner och lärdomar haft ett starkt inflytande på varandra och i synnerhet bland folket har taoismen, konfucianismen och buddhismen samt folkliga trosföreställningar blandats med varandra. På bildens hemmaaltare syns den synkretistiska tendensen tydligt, eftersom altaret har både buddhistiska och kinesiska motiv.

Den centrala gestalten på huvudbilden är Kuanyin, medlidandets gudinna eller bodhisattva Avalokisteśvara och på den vänstra sidopanelen finns tre lyckobringande gudar, de så kallade ’tre stjärnorna’ (sanxing). I slutet av Mingdynastin (1368–1644) förknippades dessa med de centrala gestalterna inom huvudreligionerna i Kina: det lyckliga livets gud Fuxing som bär ett gossebarn förknippas med Buddha, det långa livets gud Shouxing som håller en persimon med Lao Zi och välståndets gud Luxing med Konfucius. ’Tre stjärnor’ är ett vanligt motiv i religiösa bilder och i hem, på heliga platser där man minns förfäder, i tempel och i affärer.

I donationen ingår också en samling föremål med anknytning till judendomen. Sådana har Kulturernas museum hittills haft rätt få av. Fyrtio föremål hade man redan lånat i förväg för att komplettera utställningen Religionernas värld som öppnades på Nationalmuseet i oktober 2014.

Pilvi Vainonen