Mjärden för nejonöga från Österbotten. Foto: Ilari Järvinen, Museiverket.

Mjärde för nejonöga

Månadens föremål - Augusti 2017

Nejonögat är ett fiskliknande ryggradsdjur, en rundmun, som fiskas i kustområdena i hela Finland och i älvar som mynnar ut i Östersjön. Nejonögat växer 1–2 år i havet och vandrar sedan i augusti–november upp i åar och älvar för att leka. Fångsttiden för denna delikatess som är särskilt uppskattad i Satakunta och Österbotten börjar i mitten av augusti.

Nejonöga fiskas på dammar som man bygger för mjärdarna i älven eller också sänker man ned mjärdarna direkt i vattnet med stenar som tyngd så att de hålls på plats.
Mjärden för nejonöga flätades av grankvistar, enris eller videkvistar som täljts ungefär till en pennas tjocklek. De bands samman med granrötter. På insidan förstärktes konstruktionen ännu med träband. Det gick åt 200–300 kvistar på en mjärde. Särskilt i dammfiske kunde mjärden ha ett svalg och två långa käppar som skalmar med vilka man sänkte ned mjärden i forsen och lyfte upp den igen när det var dags att vittja den.

Nejonöga tillreds oftast så att fisken först dödas genom att lägga den i kraftigt saltat vatten. Sedan sköljs fiskarna och därefter kan de rökas, stekas i ugn eller halstras över öppen eld.

I synnerhet nejonögon som fångats sent på hösten marineras efter tillredning i ättikslag.

Risto Hakomäki

Källor:

Kansallismuseon vuonna 1986 tekemä video nahkiaisen pyynnistä

Nahkiaisten salattu elämä Yle Areenassa

Nahkiaisten paistoa Kymijoella

U.T. Sirelius: Suomalaisten kalastus III. 1908.

Nahkiaismerta3
Mjärdarna för nejonöga som härstammar från Satakunta är klockformiga. Foto: Ilari Järvinen, Museiverket.
Nahkiaismerta 1
Mjärden för nejonöga från Österbotten. Foto: Ilari Järvinen, Museiverket.
Nahkiaismerta4
Mjärden med rund öppning som lagts i dammen vid forsen Pyhäkoski i Ule älv har skalmar. Foto: Ilari Järvinen, Museiverket.