Moderskapsförpackning för papperslösa

Månadens föremål - December 2020

Nyföddas blöjor, täcke, dukar, babykläder, overall, mössor, vantar, behåskydd, bindor, liten tandborste, nagelsax...

Det finns förnödenheter för mödraskap och skötsel av ett litet barn i en blå hållbar väska. Helheten efterliknar Folkpensionsanstaltens alltså FPA:s moderskapsförpackning, som delas ut som mödrahjälp åt gravida kvinnor. FPA:s moderskapsförpackning fås av fast bosatta i Finland eller de som hör till landets socialskydd. Dessa kriterier uppfylls inte av alla. Den blå väskan består av en inofficiell moderskapsförpackning, som delas ut till papperslösa gravida kvinnor på Helsingfors Global Clinic.

Papperslösa människor lever i Finland utan lagligt uppehållstillstånd. Sammanlagt några tusen uppskattas de vara. Deras bakgrunder och situationer är komplexa. En del av de papperslösa har fått ett negativt uppehållstillståndsbeslut, en del väntar på uppehållstillstånd baserat på familjeband. Dessutom pratar man också om så att säga rörligt folk, det vill säga människor som hör till östeuropas romska minoriteter, som inte har några europeiska sjukförsäkringskort.

Papperslösa är i en utsatt ställning i samhället. ”Överlag är de papperslösas ställning naturligtvis extremt svag. - Kvinnors ställning är alltid lite svagare och enligt min erfarenhet blir det allt tydligare som papperslös.” (Janita Tasa, arbetar som frivillig barnmorska på Global Clinic, 5.2.2020.) Papperslösa kvinnor är ofta beroende av sin partner och i en socialt svag ställning. Graviditets- och småbarnstiden är väldigt utmanande, då man på samma gång upplever till exempel bostadslöshet och osäkerhet för det som ska komma.

I Finland får alla vård för brådskande hälsoproblem, papperslösa på egen bekostnad. Helsingfors och Esbo erbjuder vård för akuta hälsoproblem, åt papperslösa till samma pris som lokalbefolkningen. Situationen varierar i andra kommuner. På den offentliga sidan har papperslösa i huvudsak inte rätt till icke-akut vård. Papperslösa under 18 år och gravida kvinnor har i de flesta kommuner rätt till omfattande hälsovårdstjänster, såsom rådgivning.

Global Clinic är en klinik som drivs av frivilliga krafter, som erbjuder gratis hälsovård och rådgivning för dem som inte är berättigade till offentlig sjukvård. Papperslösa gravida kvinnor hänvisas från kliniken till den offentliga hälsovårdens rådgivning, ifall en sådan finns tillgänglig beroende på den papperslösas ort. Till exempel informationsflöde, brist på läs- och skrivförmåga eller språkkunskap är en utmaning då det gäller att finna rådgivningstjänster.

”Det har funnits situationer då en gravid kvinna söker sig till oss [kliniken] riktigt i slutskedet. Hon har bott i Finland hela den tiden, men inte tidigare hört att hon är berättigad rådgivning. Hon visste inte vad rådgivning är. - Vi borde hitta sätt att informera bättre om vad det finns för tjänster. Jag vet inte ens själv vad som skulle vara bra metoder, eftersom de papperslösa oftast lever gömda.” (Janita Tasa, 5.2.2020.)

Förpackningar började delas ut från kliniken för många år sedan på initiativ av en utomstående. Hen föreslog att man kunde samla ihop några förpackningar med barnkläder som blivit för små. Efter att de skickats ordnade personen ännu fler förpackningar till kliniken genom sin bostadsorts Facebookgrupp tillsammans med andra föräldrar. Kläder och leksaker har sedan dess fåtts främst som donationer från utomstående. Hygienartiklar köps från affären och apoteket med donerade medel.

Också klinikens barnmorska har samlat ihop förpackningar: ”Jag gjorde på samma sätt, skrev ett meddelande till mitt hemområdes Facebook-återvinningsgrupp, att om några kvinnor har något överblivet: babykläder, leksaker, täcken, sånt som en nybliven mamma kan behöva. Jag bad dem göra färdiga förpackningar, om det bara var möjligt, eller donera olika produkter, så det kom av båda alternativen. En mamma hade gjort en underbar förpackning, hon hade sorterat kläderna i storlekar och packat ned dem riktigt vackert och till och med lagt med ett brev åt den blivande mamman.” (Janita Tasa, 5.2.2020.)

Ett tiotal alternativa moderskapsförpackningar samlas ihop årligen på kliniken. Förpackningarna har även skickats till rådgivningar, varifrån man överräckt dem direkt åt papperslösa kvinnor att ta med sig. Gravida kvinnor är i en så utmanande ställning, att man vill erbjuda även sådant här stöd åt dem.

”Årligen kommer kanske 20 gravida kvinnor till oss. Vi försöker dela ut förpackningen åt alla kvinnor - - Kvinnorna har till och med varit väldigt överraskade över det.” (Janita Tasa, 5.2.2020.)

De papperslösas moderskapsförpackning berättar för sin del om hur viktig Fpa:s modersskapsförpackning är för föräldrar och föräldraskap. De frivilliga sporras antagligen att agera baserat på sina egna erfarenheter gällande nödvändigheten och nyttan av förpackningen för barnet och under de första månaderna av föräldraskapet. Samma stöd och erfarenhet har man velat föra vidare åt kvinnor som ska få barn i en särskilt utmanande livssituation.

Innehållet i förpackningen som ingår i Finlands nationalmuseums samling kan speglas i det genomtänkta innehållet i Fpa:s moderskapsförpackning. Med finns en återanvänd overall från Fpa:s moderskapsförpackning år 2015! De papperslösas moderskapsförpackning kommer att vara en fortsättning på Kelas moderskapsförpackningar under olika årtionden som redan finns i museets samlingar. Den visar de olika verkligheter som barn under 2020-talet föds in i. Föremålssamlingen handlar om papperslösa människors samhälleliga ställning, samt mer allmänt om invandring och den till detta relaterade lagstiftningen i Finland.

Maria Ollila

Källor:

Tasa, Janita 2019. Paperittomien naisten lisääntymisterveys ja äitiyshuollon palveluiden käyttö Helsingissä – Rekisteritutkimus. Pro gradu, Itä-Suomen yliopisto.

Taskinen, Sirpa 2018. Äitiyspakkaus. Teoksessa Taipale, Ilkka (toim.) 2018. Sata innovaatiota Suomesta. Kuinka suomesta tuli suomi - poliittisia, sosiaalisia ja arkipäivän keksintöjä. Helsinki, Into Kustannus.

Webbsida: https://lsv.fi/toiminta/papete/ (13.11.2020)

Webbsida: https://www.globalclinic.fi/asiakkaat/ (13.11.2020)

Intervju den 5.2.2020, barnmorskan Janita Tasa.

Muntlig information i samband med doneringen av föremålet den 9.1.2020, Meri Korniloff.

Hk8196 21 Hannu Hakkinen Iso
Mottagningsrummet på Global Clinic. I skåpet finns färdigt samlade moderskapsförpackningar åt papperslösa kvinnor. Finlands nationalmuseum och Museiverkets Bildsamlingar har dokumenterat Global Clinics verksamhet och de papperslösas ställning i Finland under åren 2019-2020 genom fotografering, intervjuer och sparande av föremål. Foto: Hannu Häkkinen, Museiverket.
Aitiyspakkaus Asetelma
Förpackningen innehåller allt som allt 47 föremål, allt från hygienartiklar till en overall. Foto: Ilari Järvinen, Museiverket.