En låda med medborgarbakelser

Månadens föremål - Maj 2020

Vid inventeringen och katalogiseringen av föremålssamlingarna på Fölisöns museum 2019 dök en intressant trälåda upp. På lådans ena kortsida fanns en etikett med det kejserliga vapnet med en dubbelörn, årtalet 1896 samt texten ”Kansalaisleivoksia, Georg Borman Pietari” (Medborgarbakelser, George Borman Sankt Petersburg). Föremålet inklusive bilder och årtal väckte upphittarnas intresse för att ta reda på lite mer om bakgrunden till det, i synnerhet eftersom det kunde vara fråga om samma år som Nikolaj II kröntes.

Föremålet har dock ingenting med kröningen att göra, utan det visade sig att föremålet härstammade från en framgångssaga inom affärslivet som förutom i det ryska kejsardömet även hade satt sina spår i Storfurstendömet Finland. George Nikolajevitj Borman grundade år 1862 en liten chokladaffär på Nevski prospekt i Sankt Petersburg. Till en början tillverkades choklad som hantverk i liten skala, men tack vare butikens framgång byggdes en riktig chokladfabrik i Sankt Petersburg tio år senare. År 1876 blev George Borman kejserlig hovleverantör, och 1878 vann bolagets produkter guldmedalj vid världsutställningen i Paris. År 1895 fick produkterna pris vid världsutställningarna i Paris och Chicago, och när produktionen ökade beslöt G.N. Borman sig för att ändra företaget till ett aktiebolag.

År 1896 byggde bolaget en kexfabrik i Sankt Petersburg och två fabriker i Charkov i Ukraina. I den ena tillverkades choklad och i den andra sockerkakor. Vid den riksomfattande ryska konst- och industriutställningen, som ordnades på sommaren samma år i Nizjnij Novgorod, vann George Bormans produkter första pris. I pris fick Borman rätt att använda bilden av den kejserliga dubbelörnen och årtalet 1896 på sina produkter. Från och med då och ända fram till 1917, det vill säga revolutionen, fanns dubbelörnen och årtalet 1896 på bolagets samtliga produktförpackningar. Under revolutionen förstatligades fabriken, men dess produktion upphörde emellertid inte helt och hållet.

George Bormans produkter, både choklad, karameller och kex, såldes även i Finland. Reklam för produkterna fanns åtminstone i tidningar i Helsingfors, Åbo och Vasa under 1900-talets första decennier. Lådan som hamnat i Nationalmuseets samlingar härstammar högst sannolikt från början av 1900-talet och har troligtvis innehållit småbröd eller kanske sockerkakor – alltså inga bakelser i ordets nuvarande betydelse. Reklam för just dessa medborgarbakelser har inte hittats i några tidningar, men i reklam från den här tiden nämndes inte heller alltid produkternas exakta namn.

George Borman har jämförts med Karl Fazer, och företagen samarbetade även med varandra. Bland annat receptet på Fazers isbjörnskarameller har kommit från George Borman.

Bormans företag hade även andra kontakter till Finland, i synnerhet till Viborg. George Borman den yngre ägde i början av 1900-talet sommarhuset Villa Caprice i Viborg, vilket under första världskriget fungerade som sanatorium och vilohem för officerare under namnet ”Georges Bormans sanatorium”. Även om det i en del sammanhang även kallades för Bormans sjukhus. Sanatoriet hade både en läkare och en sjuksköterska. Villan, som fanns på ön Pikisaari nära Monrepos, kunde inhysa tio konvalescenter, förutom på sommaren. Då togs endast fem konvalescenter emot, eftersom direktör Borman själv med familj var på plats. I villans stora trädgård fanns bland annat en liten djurgård med påfåglar.

Även ett ångfartyg med namnet George Borman har trafikerat på Saimen. Under försommaren 1912 skrevs det i pressen om ett fartyg som hade sjösatts av skeppsvarvet vid Lehtoniemi verkstad i Viborg. Fartyget hade beställts av aktiebolaget George Borman. Fartyget hette George Borman I och var det dittills största ångfartyget som hade trafikerat på Saimen. Efter sjösättningen konstaterades emellertid att fartygets bog måste göras smalare, för att det skulle rymmas i Saima kanal. Fartyget, som var 118 fot långt och hade en lastkapacitet på 300 ton, beskrevs som helt magnifikt i jämförelse med de andra fartygen som hade trafikerat på Saimen. I en artikel från den 5 juni 1912 i tidningen Wiipuri sägs att den är "Saimens Olympic" – Olympic var Titanics systerfartyg, som sjösattes 1911.

Lådan med medborgarbakelserna visas inte för tillfället på Fölisöns museum.

Satu Frondelius

Litteratur:

Hufvudstadsbladet 13.10.1910 no 12.

Wiipuri 5.6.1912 no 126.

Wiborgs Nyheter 21.8.1916 no 191.

The best confectionery factory of the Russian Empire, https://guideforyou-russia.com...

S3423 85 Kk Esine
Bakelselåda (S3423:85), början av 1900-talet. Foto: Ilari Järvinen, Museiverket.
George Borman Promo Poster
Reklam för George Bormans kakao, början av 1900-talet, okänd konstnär. Även på den här affischen syns en likadan kejserlig dubbelörn och årtalet 1896 som finns på bakelselådan.