Fågelforskare Pentti Linkolas utrustning – kikare och anteckningsbok

Månadens föremål - November 2021

Höstmigrationen hos fåglar börjar vara klar i början av november. Miljövårdare och ornitolog Pentti Linkola (1932–2020) försörjde sig som fiskare, men fåglar var hans stora passion. Linkola följde fåglar intensivt och statistikförde sina observationer. Han hann bevisa förändringar i beståndet för många fågelarter.

För Pentti Linkola var naturen viktigare än människor. Människan var bara en art bland andra lika värdefulla arter i djurriket. Det var smärtsamt för Linkola att bevittna fågel- och naturförluster, som orsakades av människans industrialisering, skogsfällning och intensivt skogsbruk med tillhörande bekämpningsmedel.

Linkola kan anses vara pionjär inom ornitologi. Han hann ringmärka tiotusentals fåglar. Under åren 1945–2016 skrev han 65 dagböcker med fågelobservationer. Sina mest aktiva fågelskådningsår hade han på 1950–1970-talen, men observationerna av och anteckningarna om fåglar fortsatte han dock med tills krafterna tog slut.

Enligt Linkola förändras fågelbeståndet långsamt, men sjunker för varje år som går. Renskrivningen av fågelobservationerna från tidigare årtionden var vemodigt för honom, eftersom arternas och naturens förändringar konkretiserades i dem, antingen i form av lägre antal, utrotning eller nya arter som kom till området.

Att skydda gamla urskogar var en dröm för Pentti Linkola. Drömmen blev slutligen sann genom att Linkola 1995 grundade Stiftelsen för naturarvet. Stiftelsen äger skyddad skog på olika håll i Finland och tryggar samtidigt habitat för utrotningshotade arter.

Föremål från Linkolas fågelutflykter donerades till Finlands Nationalmuseum

I juni 2021 donerade Pentti Linkolas döttrar Mirjami Linkola och Leena Linkola föremål från sin fars kvarlåtenskap till Finlands Nationalmuseums samlingar. De valde ut bruksföremål som var typiska och viktigast för Linkola, såsom en skrivmaskin, en brevvåg, en kniv, pennor, en fiskevåg och anteckningsböcker. I dem syns ett liv som levts: spåren efter användningen består av allt från normalt slitage till tuggmärken på pennorna, och alla föremål luktar starkt av rök och ytorna är smutsiga och ärgade. Föremålen berättar till exempel om Linkolas yrke som fiskare, hans litterära arbete, som väckte både diskussion och uppståndelse, och hans verksamhet med anknytning till fåglar.

Under sina fågelutflykter på cykelsadeln hade han med sig en tung utrustning: tält, sovsäck och mindre förnödenheter, såsom kikare, samt livsmedel i sidoväskorna. Av Pentti Linkolas kvarlåtenskap donerades den äldsta kikaren, en stabil kikare av märket Leitz, och dess skyddsfodral av läder till Nationalmuseets samling.

På fältet tittade Linkola på fåglar med sin kikare och skrev anteckningar i dagboksform om sina observationer med blyertspenna i sina svarta anteckningsböcker av storleken 11 x 15 cm. Anteckningarna omfattade vädret på utflyktsmålet, en landskapsbeskrivning och andra anmärkningar. Om fåglarna antecknade han till exempel platsen för observationen, fågelns beteende samt uppgifter om skicket på boet och antalet ungar. Under utflykterna gick all fritid till att skriva anteckningarna. Det är inte lätt att läsa hans handstil, då texten är liten och mängden förkortningar stor.

Anteckningsböckerna skrev Pentti Linkola rena i flera omgångar. De separata fågelobservationerna skrev han rena med sin gamla Triumph-skrivmaskin i separata pärmar. Innehållet i anteckningsböckerna skrev Linkola rena för hand och också dessa hamnade i separata dagböcker med hård pärm. I takt med att arbetet fortskred, strök han över eller markerade med ett kryss de renskrivna delarna, vilket man kan se i de två anteckningsböckerna från 1966, som donerades till museet. Linkola hann inte renskriva alla sina anteckningsböcker. Och dessutom ackumulerades fler observationer hela tiden!

Maria Ollila

Källor:

IT150 4 3 kiikarit ja kotelo Matti Kilponen
Kikare av märket Leitz med tillhörande fodral av läder. Foto: Matti Kilponen, Museiverket.
JOKALS2 Lin01 2 Pentti Linkola 1988 kuva Lauri Sorvoja
Pentti Linkola 1988. Foto: Lauri Sorvoja, Journalistiska bildarkivet, Lauri Sorvojas samling, Museiverket.
IT150 6 muistivihko 1966 2 auki Matti Kilponen
Linkolas fågelobservationer från 1966 i en anteckningsbok med svart pärm. Foto: Matti Kilponen, Museiverket.