Img 77942

Historien är här!

Museer

Finland förtjänar Nationalmuseets nya del just nu, skriver överdirektör Elina Anttila.

Vi lever i historiska tider! – så har många beskrivit vårt tillstånd under pandemin. Det är en speciell känsla att bli en del av historien. I bästa fall kan framtida forskare konstatera att vår tid blev en vändpunkt mot en hållbarare kultur. Det kan även hända att de ser att många eskalerade problem fick sin början just vid denna tid. När livet äntligen öppnas upp igen är det bra att tänka på att historien ligger i våra egna händer: återgår vår värld till lindans med den sociala och ekologiska hållbarheten, eller klarar vi av att ändra vår kultur också bestående?

Kriser får oss ofta att inse det väsentliga. Finland har endast ett nationalmuseum. I vår historias olika skeden har det redan från och med 1800-talet varit av särskilt allmänt intresse för vår kultur och dess förändring. Idag deltar museet aktivt kulturellt i byggandet av ett hållbart samhälle och fungerar i mångsidig växelverkan nationellt och internationellt. Resultatet av vårt arbete och Nationalmuseets betydelse har ansetts vara så viktigt ur samhällssynpunkt att genomförandet av utvidgningen av museet, som länge varit under beredning, har skrivits in i det nuvarande regeringsprogrammet.

Om byggandet av den nya delen Atlas, som vann planeringstävlingen, inleds enligt tidsplanen blir byggnaden färdig 2025. Den imponerande museihelheten som skapas i kärnan av Helsingfors fungerar som ett landmärke för såväl internationella resenärer som den mångsidiga finländska kulturens livskraft.

Det Nya Nationellas verksamhetsidé är att utnyttja hela Nationalmuseets öppna tomt samt de styrkor som museet redan har. Det historiska Nationalmuseet som pryds av Gallen-Kallelas fresker och Finlands historia som museets permanenta utställning berättar om är också en permanent del av den nya museiupplevelsen. De avspeglar de starka rötterna i vår kultur. Den moderna nya delen återigen innehåller en stor utställnings- och evenemangslokal under jord, där såväl finländska som internationella varierande utställningar, som omfattande behandlar kultur och historia, kan briljera. Vid sidan av museets egen produktion kan lokalerna även utnyttjas för andra aktörers evenemang och tillställningar. Möjligheterna för publik att delta i museets verksamhet ökar ytterligare då det stora gårdsområdet som öppnats för stadsbornas sociala verksamhet erbjuder bättre ramar för det än tidigare.

Finland förtjänar sin Atlas just nu. För att citera huvudplanerare Samuli Miettinen: I dessa tider är museets koncept och verksamhetsmodell för främjande av det allmänna bästa en speciellt viktig byggare av minne och drömmar i hela samhället. Förutom att byggprojektet har en betydande sysselsättande effekt, bygger man samtidigt ett andligen hållbart Finland. Ett levande förhållande till kulturarvet, ansvar för framtiden och den vidsynthet som den kulturella dialogen för med sig utgör grunden för en nödvändig kulturförändring, förebyggande av konflikter och övervinnande av kriser.

Elina Anttila
Överdirektör för Finlands nationalmuseum