Nationalmuseets kundhiss ur bruk 8.11–20.12.

Kundhissen i Nationalmuseets allmänna utrymmen mellan bottenvåningen och våning 3 renoveras. Hissen är ur bruk under tiden 8.11–20.12.2021.

Det finns en tillgänglig ingång vid ingången (dörr A2) bredvid huvudtrappan på gatuplan mot Mannerheimvägen. Medan hissrenoveringen pågår tar vår personal emot de kunder som behöver hiss i foajén vid ingången på gatuplan och följer dem till en annan hiss. Passagen till den andra hissen går delvis utomhus. Vår personal ledsagar personer som behöver hiss även mellan våningarna under hela museibesöket.

Läs mer om tillgängligheten på Nationalmuseet