Mv Vkk420 1 Pressi
Cliff Palace i Mesa Verde, Colorado. Foto: Gustaf Nordenskjöld, 1891 (Museiverkets Bildsamlingar)

Finlands nationalmuseum har återlämnat kvarlevor av puebloindianernas förfäder, som funnits i museets samlingar i över 100 år, så de kan återbegravas i Mesa Verde, Colorado

Samligar, Museer

Kvarlevorna av puebloindianernas förfäder med tillhörande gravföremål härstammar från 1200-talet och har ingått i Finlands nationalmuseums Mesa Verde-samling. De har nu återlämnats till de amerikanska ursprungsfolken och återbegravdes söndagen den 13 september 2020. Återlämningen respekterar FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter om hemsändning av avlidna. Denna repatriering är den första där gravlämningar från Mesa Verde-regionens ursprungsfolk återlämnas från utlandet till representanter för ättlingarna. Finlands nationalmuseum och representanter för Mesa Verde-regionen genomförde återlämningen i samarbete med finländska och amerikanska myndigheter. Den fyra år långa processen lyftes också fram i oktober 2019 när republikens president Sauli Niinistö träffade USA:s president Donald Trump.

Den svenska geologen Gustaf Nordenskiöld skapade på 1890-talet Mesa Verde-samlingen som nu ingår i Finlands nationalmuseums etnografiska samlingar. Samlingen omfattar ungefär 600 av de forntida puebloindianernas föremål från 500–1300-talen. Återlämningen berör lämningar av tjugo individer, samt 28 föremål som begravts tillsammans med dem. De återstående delarna av samlingen blir kvar i Finland.

”Det är fint att återlämningen som länge förberetts nu har genomförts i utmärkt samarbete med alla parter. Under hela den känsliga och känslosamma processen har vi ansett det enormt viktigt att respektera stammarnas önskemål”, säger Finlands nationalmuseums överdirektör Elina Anttila.

”Finland har förbundit sig till internationella avtal och de museietiska principerna som betonar den kulturella egendomens betydelse för ursprungsfolken. Finlands nationalmuseum har en allt viktigare uppgift att stärka mångfalden, dialogen mellan olika kulturer och rätten till sitt eget kulturarv”, fortsätter Anttila.

Finlands nationella samlingar tillhör staten, så återlämningen har krävt beslut av statsrådet. Beslutet fattades under statsrådets allmänna sammanträde 13.8.2020.

Forsknings- och kulturminister Annika Saarikko gläder sig över beslutet: ”Det här beslutet är också internationellt betydelsefullt och uppfyller principerna i FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter. Jag vill tacka Finlands nationalmuseum för det ansvarsfulla sätt på vilket museet har sett till att återlämnandet skett i samarbete med representanter för ursprungsfolken i Mesa Verde och USA:s myndigheter. Den lyckade återlämningen är viktig för folken i Mesa Verde men också för Finland och Finlands nationalmuseum.”

Kulturell hållbarhet förutsätter kontinuerligt internationellt arbete

I dag finns det internationella avtal som reglerar export av kulturarvsmaterial från ursprungslandet. Under 1890-talet saknades sådana avtal och dagens avtal gäller inte retroaktivt. Även om det inte var lagstridigt att föra gravfynd till Europa på den tiden så kan vi idag konstatera att man inte beaktade den stora kulturella och andliga betydelse som gravarna har för ursprungsfolken.

Under repatrieringsprocessen representerades ursprungsfolken av fyra stammar: Hopi, Acoma, Zia och Zuni. De såg också till att förfäderna återbegravdes. I sitt gemensamma pressmeddelande betonar representanterna för stammarna hur betydelsefullt och oskattbart det är att folkens förfäder nu funnit frid och hur viktigt det är med dialog och förståelse mellan kulturerna.

Denna repatriering uppfyller också för sin del Unescos Konvention om åtgärder för att förbjuda och förhindra olovlig införsel, utförsel och överlåtelse av äganderätten till kulturegendom. Det är i år 50 år sedan konventionen ingicks i Paris 1970.