Auringonlasku Museovirasto 2000x1000

Fölisöns sommarstuga

Objektet, som öppnas för publik på Fölisö friluftsmuseum 2026, ska visa den finländska sommarstugekulturen.

Efter en paus på 40 år kommer Fölisö friluftsmuseum att få en ny byggnadsenhet. Som första museum i Finland kommer Fölisö friluftsmuseum att från 2026 visa finländsk sommarstugekultur. Under 2021 sökte vi en sommarstuga till Fölisön i ett öppet ansökningsförfarande. Vid tidsfristen fick vi 44 förslag på en sommarstuga. Sommarstugan som flyttas till Friluftsmuseet valdes ut i slutet av 2022 och kommer från Vähä-Kiljava, Hyvinge.

Så gott som varje finländare har upplevt sommarstugan – vare sig det rör sig om en egen, släktens eller vännernas – och den är ett kulturarv som är fast rotat i vårt liv. Under pandemin har sommarstugan blivit alltmer populär. Tiden är nu mogen att bevara och presentera den här företeelsen.

Fölisö friluftsmuseum visar finländskt byggnadsarv och boende från 1600-talet till 1900-talet genom byggnader som förts hit från inalles 90 olika delar av Finland. Den kommande sommarstugeenheten som ska belysa företeelsen på 2000-talet tar museet fram till våra dagar, men den kommer också att berätta om hur vi kommit att tillbringa fritiden och hur fritidsbostäder blivit allt vanligare efter kriget.

Den 12 hektar stora Fölisö friluftsmuseums vackraste udde där sommarstugan med gårdsplan ska ligga kommer även att ha en bastu, ett hemlighus av trä och eventuellt andra tillhörande byggnader.

Denna rikliga, färgglada och livsbejakande enhet som ska öppnas 2026 kommer att ge publiken möjlighet att uppleva en liten sommarstugeresa mitt i Helsingfors!

Vaha Kiljava MG 3596 r lowres saadot kesken

Sommarstuga i Fölisö friluftsmuseum

Stugan, som hittades genom en öppen sökning, är byggd 1953 och ligger i Vähä-Kiljava, Hyvinge. Stugan ligger i ett stugområde som Finlands Arkitektförbund anlade på 1930-talet på donerad mark. Stugan ritades för hans familj av arkitekten Erkki Koiso-Kanttila, vars familj har använt stugan på sommaren fram till nu.

Stugan har en 41 kvadratmeter stor inredning med vardagsrum, pentry och sovloft. Stugan har en 13 kvadratmeter stor veranda. Stugans komfort har förbättrats med tiden.

Stugan flyttas till Fölisön 2024.

Foton: Mikko Mälkki, Museiverket