Auringonlasku Museovirasto 2000x1000

Fölisöns sommarstuga

Objektet, som öppnas för publik på Fölisö friluftsmuseum 2026, ska visa den finländska sommarstugekulturen.

Efter en paus på 40 år kommer Fölisö friluftsmuseum att få en ny byggnadsenhet. Som första museum i Finland kommer Fölisö friluftsmuseum att från 2026 visa finländsk sommarstugekultur. Under 2021 sökte vi en sommarstuga till Fölisön i ett öppet ansökningsförfarande. Vid tidsfristen fick vi 44 förslag på en sommarstuga.

Så gott som varje finländare har upplevt sommarstugan – vare sig det rör sig om en egen, släktens eller vännernas – och den är ett kulturarv som är fast rotat i vårt liv. Under pandemin har sommarstugan blivit alltmer populär. Tiden är nu mogen att bevara och presentera den här företeelsen.

Fölisö friluftsmuseum visar finländskt byggnadsarv och boende från 1600-talet till 1900-talet genom byggnader som förts hit från inalles 90 olika delar av Finland. Den kommande sommarstugeenheten som ska belysa företeelsen på 2000-talet tar museet fram till våra dagar, men den kommer också att berätta om hur vi kommit att tillbringa fritiden och hur fritidsbostäder blivit allt vanligare efter kriget.

Den 12 hektar stora Fölisö friluftsmuseums vackraste udde där sommarstugan med gårdsplan ska ligga kommer även att ha en bastu, ett hemlighus av trä och eventuellt andra tillhörande byggnader.

Denna rikliga, färgglada och livsbejakande enhet som ska öppnas 2026 kommer att ge publiken möjlighet att uppleva en liten sommarstugeresa mitt i Helsingfors!

Vad är det för sommarstuga som vi söker till Fölisön?

Till Fölisö friluftsmuseum söker vi en vanlig finländsk sommarstuga som är byggd efter kriget för att användas som fritidsbostad. Stugan behöver inte vara vinterbonad. Stugans tekniska konstruktion är inte av betydelse. Den kan gärna ha en stockstomme: hyvlat timmer eller rundtimmer, men den kan också till exempel vara ett brädhus.

Stugan ska vara på omkring 40–60 kvm och till exempel bestå av vardagsrum och ett litet kök, eller storstuga och kök, samt ett eller högst två sovrum. Stugan kan ha en terrass eller förstukvist.

Det vi värdesätter är stugans ålder, dess olika skikt (utbyggnader eller motsvarande) samt berättelser om boendet och utrymmena.

Sommarstugan kan vara i lite dåligt skick men dess stomme måste vara “frisk”. Till exempel kommer vi troligtvis att behöva förnya taket på stugan i samband med flytten. En total ombyggnad av stugan är emellertid inte rimligt ur museets synvinkel.

Sommarstugan behöver inte vara möblerad.

Det optimala för sommarstugeenheten på Fölisön vore att den har använts för fritidsändamål så länge som möjligt, helst fram till de senaste åren. Vi vill med hjälp av stugan berätta om fritidsaktiviteter på 2000-talet. Vi söker alltså inte en sommarstuga som stått tom i många år.

Specifikationerna är ungefärliga.

Stugan flyttas till Fölisön 2024.

Hur ansöker jag om att vara med?

Vi vill gärna att du kontaktar oss via blanketten, per e-post eller post senast 1.10.2021.

Blanketten

Fyll noggrant i alla fält på blanketten. Glöm inte foton och planritning! Via den länk som du får per e-post kan du gå tillbaka till din ansökan för att i efterhand komplettera och slutföra den, dock senast den 1 oktober.

Du kan också skicka följande uppgifter om stugan per e-post eller post:

- ytan

- byggåret eller -åren (om tillbyggnader gjorts)

- varför du önskar att Fölisö friluftsmuseum väljer stugan?

- beskriv kortfattat stugans berättelse och olika skeden

- andra speciella saker

OBS! Bifoga en eller ett par bilder på stugan och en planritning (ungefärlig).

Intendenten för Fölisö friluftsmuseum Mikko Teräsvirta (mikko.terasvirta@kansallismuseo.fi) svarar för ytterligare information!

Förbehåll

Finlands nationalmuseum är inte skyldigt att välja något av de erbjudna objekten och kan söka vidare på annat sätt.

Finlands nationalmuseum betalar ingen ersättning för sommarstugan men tar hand om flytten och kostnaderna. Byggnaden blir en museibyggnad i och med att den flyttas till Fölisö friluftsmuseum och härigenom övergår ansvaret för byggnaden till Finlands nationalmuseum/Museiverket.

Stugan flyttas till Fölisön 2024.