Besöksanvisning

Trygg plats

Fölisöns friluftsmuseums syfte är att kunna erbjuda en fysiskt och psykiskt trygg plats för både museibesökare och personalen under såväl normala som exceptionella omständigheter.

I museihusen ser vi till att besökarna har möjlighet att hålla tillräckliga säkerhetsavstånd såväl till varandra som till vår personal.

Besökarna erbjuds möjligheten att desinficera sina händer i synnerhet i samband med museibutiken och biljettförsäljningen, men vid behov även på andra platser.Gällande Fölisöns friluftsmuseum följer Finlands nationalmuseum statsrådets, ministeriernas, Institutets för hälsa och välfärd, regionförvaltningsverkets i Södra Finland och kommunernas regionala och lokala anvisningar.

I led med att coronasituationen förändras, kan det hända att vi måste inhibera tillställningar, begränsa antalet besökare eller stänga våra tjänster i Fölisöns friluftsmuseum. Följ gärna museets webbplats och sociala medier på Instagram och Facebook.

Uppdaterad den andra maj 2022