Besöksanvisning

Besöksanvisning

Med anledning av coronaviruset har Finlands Nationalmuseums museer och slott under 2021 öppet i enlighet med myndigheternas anvisningar. Vi följer myndigheternas riktlinjer gällande öppethållning och rekommendationer. Vi följer upp vid alla museer och slott huruvida tjänsten genomförs på ett säkert sätt och ändrar vid behov hur tjänsten drivs. I museilokalerna följs säkerhetsavstånd och man ombesörjer handhygien och städning ytterst noggrant. Museerna kan ha restriktioner gällande antalet besökare Inträdesbiljetter till Nationalmuseet, Fängelset, Tavastehus slott, Villnäs och Olofsborg kan köpas också i förväg i vår webbutik för inträdesbiljetter. Mer information om anvisningarna gällande säkerhet och museibesök ges på våra museers elektroniska anslagstavlor och med tillfälliga skyltar som placeras ut i lokalerna.

Anvisningar för säkert besök på Fölisöns friluftsmuseum

Säkra lokaler och säkerhetsavstånd

Fölisöns friluftsmuseums syfte är att kunna erbjuda en fysiskt och psykiskt trygg plats för både museibesökare och personalen under såväl normala som exceptionella omständigheter.

I Fölisöns friluftsmuseum rör man sig under museibesöket utomhus och ibland tittar man in i museibyggnaderna. I Fölisöns friluftsmuseum utförs effektiviserad städning i lokalerna och de används selektivt och graderat. I museihusen ser vi till att besökarna har möjlighet att hålla tillräckliga säkerhetsavstånd såväl till varandra som till vår personal. I museibyggnaderna följer vid med antalet ankommande besökare och personalen i museihusen övervakar att inte för många besökare vistas i lokalerna samtidigt.

Besökarna erbjuds möjligheten att desinficera sina händer i synnerhet i samband med museibutiken och biljettförsäljningen, men vid behov även på andra platser.

I Fölisöns friluftsmuseum kan inträdet begränsas till lokaler i vilka det är svårt eller omöjligt att vistas säkert, såsom små utrymmen och trånga passager. I museets utrymmen eller på utställningarna kan det finnas en specifik vandringsriktning, som är märkt med skyltar.

Vi rekommenderar kortbetalning. Vi tar dock emot även kontanter såväl i museibutikerna som i restaurangerna och biljettförsäljningen.

Guidningar

Vi följer regionala restriktioner på vilka deltagarantalet i guidade grupper vid vardera tidpunkt baseras. Regionala restriktioner kan rekommendera olika antal deltagare vid inomhusevenemang och utomhusevenemang. I friluftsmuseet måste guiden vid behov guida grupper endast utomhus. Således vistas man vid behov inte med hela gruppen samtidigt i museibyggnaderna, utan graderat i mindre grupper.

Evenemang

Evenemanget Folkmusik på Fölisön! ordnas i augusti antingen på distans eller på plats, beroende på coronasituationen. För att möjliggöra en säker evenemangsupplevelse är deltagarantalet till evenemangen för tillfället begränsat. En del av evenemangen kan förutsätta en anmälan i förväg. Om coronavirussituationen förändras, kan det hända att vi blir tvungna att inhibera evenemang även med kort varsel. Kontrollera alltid närmare information på museets webbplats.

Museibutiken och museicaféet

Museibutiken har alltid öppet när museet är öppet. Städningen i butiken är effektiviserad och säkerhetsavstånden beaktas. Likaså är Anttis Kaffelider öppet då museet är öppet. Kontrollera noggrannare öppettider i uppgifterna om museet. I museirestaurangerna följs de anvisningar och direktiv som statsrådet ger för restauranger.

Möten, fester och övriga tillställningar

Det är möjligt att arrangera möten, fester och övriga tillställningar inomhus och utomhus på begränsade områden i Fölisöns friluftsmuseum. Vid bokningen av lokalerna följer vi eventuella gällande rekommendationer för begränsning av sammankomster. Arrangören för tillställningen måste ombesörja gästernas säkerhet så att tillräckliga säkerhetsavstånd och tillräcklig hygien genomförs. Handdesinficeringsmedel finns till förfogande i alla våra mötes- och festlokaler samt i lokalernas omedelbara närhet.

Ansiktsmask

Vi förutsätter användning av ansiktsmask av alla besökare äldre än 12 år inomhus i friluftsmuseets museibyggnader. Under guidade turer och evenemang förutsätter vi också användning av ansiktsmask även utanför museibyggander.

Vänligen ha med dig vid behov ett eget munskydd, eftersom vi inte delar ut munskydd till museibesökarna. Det går att köpa enskilt förpackade kirurgiska ansiktsmasker på våra museer.

Frisk till museet

Välkommen frisk till museet! Stanna hemma om du känner dig sjuk.

Gällande Fölisöns friluftsmuseum följer Finlands nationalmuseum statsrådets, ministeriernas, Institutets för hälsa och välfärd, regionförvaltningsverkets i Södra Finland och kommunernas regionala och lokala anvisningar.

I led med att coronasituationen förändras, kan det hända att vi måste inhibera tillställningar, begränsa antalet besökare eller stänga våra tjänster i Fölisöns friluftsmuseum. Följ gärna museets webbplats och sociala medier på Instagram och Facebook.

Uppdaterad den 28e juni 2021