Besöksanvisning

Trygg plats

Fölisöns friluftsmuseums syfte är att kunna erbjuda en fysiskt och psykiskt trygg plats för både museibesökare och personalen under såväl normala som exceptionella omständigheter.