Samlingar

I Finlands sjöhistoriska museums samlingar ingår ca 15 000 föremål, 2 000 gamla sjökort, skeppsritningar och 30 000 fotografier. Vidare har museet ett stort marinhistoriskt bibliotek. Informationstjänst Timo Kunttu (kontaktuppgifter).

Databasen för Finlands handelsflotta
Ur Databasen för Finlands handelsflotta som publiceras av Finlands sjöhistoriska museum kan man söka registeruppgifter för fartyg som tillhört Finlands handelsflotta mellan åren 1921–1987. Informationen härstammar huvudsakligen från Sjöfartsverkets publikationsserie ”Suomen kauppalaivasto” (Finlands handelsflotta). Databasen innehåller basuppgifter för fartygen, såsom mått, byggår och ägare. I databasen kan man också smidigt följa upp förändringar som skett i informationen.