Biblioteket

Finlands sjöhistoriska museums bibliotek utgör en del av samlingen vid Museiverkets bibliotek. Materialet finns på Informationscentret Vellamo, vars aktörer förutom Sjöhistoriska museet innefattar Kymmenedalens yrkeshögskolas bibliotek och Kymmenedalens museum.

Informationscentrets tryckta samlingar består av den del av samlingarna vid Kymmenedalens yrkeshögskolas Marinbibliotek, som överförts till Informationscentret Vellamo, Finlands sjöhistoriska museums bibliotek som är en del av Museiverkets bibliotekssamling, samt av handbiblioteket vid Kymmenedalens museum. Det tryckta materialet omfattar cirka 20 000 böcker och 3 500 tidningsårgångar. Centrala ämnesområden i den tryckta samlingen utgörs av bl.a. sjöfart, marinhistoria, skeppsbygge, skärgårds- och insjöetnologi, arkeologi, Kymmenedalens lokalhistoria, Finlands historia, kulturhistoria, museologi och vattenvård.

Informationscentrets samlingar innehåller böcker, tidningar, AV-material och elektroniskt material för undervisnings-, studie- och forskningsbehov. Till buds står utlåningstjänster, handledning i användningen av material, fjärr- och informationstjänster samt bl.a. möjligheten att beställa enligt målgruppen skräddarsydd undervisning i informations¬anskaffning. De tekniska lösningarna gör det möjligt att i utrymmena använda allt det elektroniska vetenskapsmaterial som licensierats av informationscentrets aktörsorganisationer. Till kundernas förfogande står en enastående bred och fulländad digital samling av databaser från olika områden, fulltexttidningar och e-böcker.