Ångisbrytaren Tarmo

Tarmo som byggdes år 1907 i England (Newcastle upon Tyne) var storfurstendömet Finlands tredje isbrytare när den blev färdig.  Med den växande utrikeshandeln i början av 1900-talet räckte inte de två tidigare isbrytarna Murtaja (1889) och Sampo (1898) till för att hålla farlederna öppna för vintertrafiken. Till en början var isbrytarnas huvuduppgift att hålla farlederna öppna till våra vinterhamnar Hangö och Åbo samt att förlänga seglatstiden till hamnarna i Helsingfors, Kotka, Tallholmen, Raumo och Vasa. Därutöver assisterade isbrytarna fartyg som hamnat i sjönöd.

Tarmo representerar den amerikanska typens isbrytare med vass bog. Den var den kraftikaste och effektivaste isbrytaren i Finland under 1900-talets första årtionden och kunde ta sig igenom cirka 80 cm tjock fastis.  I svårare isförhållanden tog sig fartyget framåt genom att störta mot isen. Förpropellern underlättade framfarten i isar. På öppet hav var Tarmos färdhastighet 13 knop.

Under första världskriget tjänstgjorde Tarmo i den ryska Östersjöflottan och bistod krigsfartyg och militära transporter. När Finland blev självständigt år 1917 och inbördeskriget bröt ut i januari 1918 var fartyget fortfarande i rysk besittning i Helsingfors.  På order av senatens ordförande P. E. Svinhufvud kapade självständighetsaktivisterna Tarmo.

Under vinterkriget underordnades isbrytarna försvarsmakten och beväpnades.  I januari 1940 bombades Tarmo i Kotka hamn, varvid 39 man omkom och 13 sårades. Fartygets förskepp skadades svårt i olyckan och en del av inre utrymmen förstördes i branden.  Under fortsättningskriget deltog Tarmo i skenmanövern Nordwind söder om Utö.

De sista åren tjänade Tarmo under namnet Apu fram till år 1970 varefter man beslöt om en renovering till museifartyg.  Renoveringsarbetet utfördes i Kotka Varv under åren 1990–1992.  Sjöfartsstyrelsen överlät det renoverade fartyget till Museiverket och 1992 placerades Tarmo i Kotka. Sedan juli 2008 har Tarmo varit öppen för allmänheten vid Maritimcentret Vellamos museifartygsbrygga som en del av Finlands sjöhistoriska museets utställningar.

Tarmo har öppet på somrarna under Maritimcentret Vellamos öppettider. Inträdesavgift: 5 €, personer under 18 år gratis.

Ångisbrytaren Tarmo
längd 67,1 m
bredd 14,3 m
djupgående 6,1 m
deplacement 2 300 ton
två ångmaskiners sammanlagda effekt 3 850 ihp
fem ångpannor
för- och akterpropeller
bemanning vid isbrytning ca 40 man
i aktivt bruk fram till år 1970

Tarmos ångmaskiner
Bogmaskin
cylindermått 533 x 838 x 1 346
slaglängd mm 914
varvtal och effekter 99 rpm/1 300 ihp; max. 107 rpm/1 450 ihp
piskans effekt 8 rpm/150 ihp/9;12 %

Aktermaskin
cylindermått mm 610 x 965 x 1 549
slaglängd mm 990
varvtal och effekter 89 rpm/2 000 ihp/ max. 98 rpm/2 400 ihp
piskans effekt 9 rpm/400 ihp/10;12 %

Pannor
eldyta och tryck m2/bar 5 x 195 = 975; 12,65
norm. effekt och värmekoefficient 3 300 ihk; 3,38
maxeffekt och värmekoefficient 3 850 ihk; 3,95