Museishopen Plootu

Idéerna för produktsortimentet i museishopen springer fram ur bl.a. Maritimcentret Vellamos arkitektur och innehållet i museernas utställningar. Produkterna är fokuserade på ekologi och etnicitet.

I Plootus sortiment finns både smått och stort: till dig själv eller någon annan, till hemmet eller kontoret. Plootu erbjuder produkter som speciellt tagits fram för Vellamo. I sortimentet ingår också litteratur med maritim anknytning och verk med anknytning till Kymmenedalens historia, nya och gamla sjökort liksom affischer gjorda efter ritningar på gamla fyrar.


Finlands sjöhistoriska museums produkter via nätet eller i centrum av Helsingfors


Finlands sjöhistoriska museums publikationer säljs förutom i museishopen Plootu också av bl.a. Finlands nationalmuseum (Mannerheimvägen 34, Helsingfors).
Faksimiltryck av bl.a. sjökort och ritningar på fyrar, som Finlands sjöhistoriska museum låtit göra, säljs förutom av Museishopen Plootu också av den gemensamma webbutiken för Trafiikki-museerna.