Guidningar

Guidningar bokas i förväg från Maritimcentret Vellamos kundtjänst:
tel. 040 350 0497 eller info@merikeskusvellamo.fi
Maritimcentret Vellamos webbsidor och husets hela guidningsutbud inklusive villkor