Tillgänglihet

Information gällande tillgängligheten till Maritimcentret Vellamo och information om den service som erbjuds specialgrupper finns på Vellamos webbsida.