Historia

Finlands nationalmuseum blev till när ett flertal olika samlingar slogs samman till statens historiska museum 1893. När Finland blev självständigt etablerades namnet Finlands nationalmuseum.

Nationalmuseet fick en egen byggnad i Helsingfors 1910 och den öppnades för allmänheten 1916. Redan då var Fölisöns friluftsmuseum som öppnades 1909 en del av Nationalmuseet. Idag är Nationalmuseet verksam på sammanlagt tio platser och museets samlingar finns utställda även på andra museer från södra Finland ända upp till Lappland.