2020 skm naiset 2000x1000px

Jobba hos Finlands nationalmuseum?

Finlands nationalmuseum är ett nationellt museum och en kulturinstitution. Vi upprätthåller vårt lands äldsta kulturhistoriska samlingar med cirka en halv miljon föremål. Vi är en aktiv, riksomfattande aktör och producerar ett mångsidigt programutbud för en stor publik. Vår museifamilj omfattar åtta museer och två slott – Nationalmuseet, Finlands sjöhistoriska museum, Fölisö friluftsmuseum, Ekudden, Hvitträsk, Villnäs, Langinkoski, Fängelset, Olofsborg och Tavastehus slott.

Alla lediga jobb hos Finlands nationalmuseum annonseras på Museiverkets webbplats och kan i regel sökas via webbplatsen valtiolle.fi. Vi kan också erbjuda praktikplatser för elever och studerande på olika stadier.

På Nationalmuseet i Helsingfors centrum kan grundskoleelever också avlägga den praktiska arbetslivsorienteringen – läs mer om PRAO-perioden och sök plats.