Finnskogar

Öppet idag 11—20
28.11.2014 11:00 — 1.11.2015 18:00

Utställningen berättar om finnar som i slutet av 1500-talet och på 1600-talet flyttade till de obebodda skogstrakterna i Sverige och Norge och blev svedjebrukare. De upprätthöll länge sin särpräglade kultur och bevarade även sitt språk mitt bland urbefolkningen. Senare sammansmälte de med majoritetsbefolkningen.

Utställningen är baserad på föremål som magister Astrid Reponen skaffade för Finlands nationalmuseum under sin resa för att dokumentera skogsfinnarnas ordförråd. Föremålen har aldrig tidigare varit utställda.

Utställningen berättar om befolkningen i Finnskogarna, alltså skogsfinnarna eller svedjefinnarna, varför de lämnade sitt hemland och hur de levde i de nya hemtrakterna. Besökarna får vid sidan av föremålen lära känna den något föråldrade finskan som var skogsfinnarnas språk, ortnamnen med finsk anknytning samt skogsfinnarnas föreställningar och övriga andliga tradition.

Manus för utställningen är skriven av språkvetare Paula Andersson från Helsingfors universitet, namnforskare, lektor emerita Tuula Eskeland från Köpenhamns universitet, religionsvetare, docent Marja-Liisa Keinänen från Stockholms universitet samt amanuensen vid Finlands nationalmuseum, Antti Metsänkylä