AVSLUTAD: LYSTER - Finskt silver 1600-1830

Öppet idag 10—17
18.5.2018 13:00 — 4.11.2018 00:00

Var Finland faktiskt det svenska rikets fattiga östra landskap? Finland hade under 1600–1800-talen 740 verksamma silversmedjor. I dem smidde mästarna med sina lärlingar allt möjligt, från kärl till smycken och kyrksilver. Dekorationerna, initialerna och vapensköldar som konstfullt graverades på lyxartiklar vittnar om de fantastiska hantverksfärdigheterna – dessutom ljuder de av ekon från den svenska tiden och påminner oss om Finlands och Sveriges närmare 700 år långa gemensamma historia.

På utställningen visas 217 föremål som tillverkades av finländska silversmeder under 1600–1800-talen. En tredjedel av föremålen på utställningen kommer från Finlands nationalmuseums samlingar och två tredjedelar har lånats från finländska museers och samlares samlingar samt från Nationalmuseet i Stockholm. Utställningen har anpassats för Tavastehus slott av kuratorerna för utställningen, Jouni Kuurne och Arthur Aminoff.

I Finland var Åbo den första staden där man grundade ett skrå för guldsmederna, troligen redan kring mitten av 1500-talet. Guldsmed kallade man en mästare som bearbetade guld, silver och ädelstenar. Yrkesbeteckningen silversmed uppkom faktiskt först på 1900-talet. Skråna övervakade guldsmedsmästarnas yrkeskunskaper och arbetets kvalitet, till exempel genom att kontrollera silverhalten i föremålen. I Finland var silversmedernas produktion av hög kvalitet. I västra Finland fick man stilintryck från Sverige och i öst framför allt från S:t Petersburg. Ryska intryck började så småningom under 1800-talet bli tydligare, till exempel i form av tyngre formgivning och rikliga dekorationer.  

Utställningen har arbeten av guldsmeder från olika håll i Finland, bland annat en rokokoterrin som tillhört president Urho Kekkonen och som tillverkades av Nils Enberg i Åbo 1766, möjligen det finaste silverföremålet som tillverkades i Finland under 1700-talet. På utställningen visas också en dryckeskanna av förgyllt silver som anskaffades till Nationalmuseets samlingar 2018 efter att länge ha varit i privat ägo, tillverkad i Åbo av guldsmedsmästare Axel Hansson Båga, troligen år 1680.  

I samband med utställningen utges publikationen Lyster – Finskt silver 1600-1830, som presenterar de inhemska silversmedernas konstverk med expertartiklar och praktfulla bilder. Artiklarna i den nästan 400 sidor långa publikationen berättar om guld- och silversmedernas arbete bland annat i Helsingfors och Viborg, vars särpräglade föremålskultur avvek från andra finländska städer. Dessutom behandlar artiklarna hur de olika stilriktningarna syntes i silverföremålen samt deras dekormotiv. Publikationen finns på finska och svenska och säljs bland annat i museibutikerna på Nationalmuseet och Tavastehus slott.

Välkomna till slottet att beundra silvrets lyster!