Japanese Design Today 100

Öppet idag 11—18
18.1.2019 11:00 — 17.3.2019 18:00

18.1–17.3.2019. De diplomatiska relationerna mellan Finland och Japan under 100 år firas med en ambulerande utställning som har producerats av The Japan Foundation i samarbete med Japans ambassad och Finlands nationalmuseum. I samband med utställningen visas verk av unga designer som är verksamma i Finland och som har hämtat inspiration från Japan och dess formgivningstradition.

De flesta av de 100 bruksföremålen, möblerna, kärlen, pappersvarorna och teknologiprodukterna på utställningen har skapats under de senaste åtta åren. De representerar japansk estetik, funktionalitet och japanska innovationer samt de nyaste trenderna inom japansk design. På utställningen visas design av både den yngre generationen och ryktbara efterkrigstida designer, såsom Sori Yanagi och Riki Watanabe. 

Japonism inom modern design

Unga designer som är verksamma i Finland hämtar allt oftare inspiration från den japanska hantverkstraditionen och kulturen. De har tillägnat sig traditionella tekniker från Japan, såsom lackering av träföremål och shino-keramiken. I deras verk kan man också se intryck från den japanska popkulturen, wabi-sabi-estetiken som idealiserar det icke-perfekta samt teceremonin. För att åskådliggöra denna trend inom design valde Nationalmuseet genom en öppen ansökan ut 38 unga designer som är verksamma i Finland och på vilkas arbete den japanska kulturen har inverkat. 

De utvalda designerna har studerat vid Aalto-universitetet, högskolan för konst och design. Verken representerar keramik, glas, textil, hushållsföremål, leksaker, forskning och grafik. 

Utställningen finns i Nationalmuseets popup-lokal. Fritt inträde.