Det offentliga och det dolda Finland

PLATS:
Nationalmuseum
BÖRJAR:
16.6.2017 11:00
SLUTAR:
14.1.2018

Utställningen firar det 100-åriga Finland genom att bland Museiverkets Bildsamlingars imponerande över 15 miljoner bilder lyfta fram cirka ett hundra aldrig förut skådade eller nationellt betydelsefulla bilder av Finland under självständighetstiden. Bilderna berättar om Finlands väg till ett land av jämlikhet, välfärd och gemensamma ansträngningar.

Utställningen är uppbyggd kring sex olika teman. Dessa är utbildning, krig, ras, jämlikhet och demokrati, naturrelation och social gemenskap. Varje tema avslöjar även sådana fenomen bakom framgångssagan som vi kanske har velat glömma eller gömma. Utställningen utmanar oss därmed att tänka såväl på vår historieskrivning som på öppenheten i vår egen tid.

 På utställningen visas också en fotoinstallation om dagens Finland i vilken alla kan delta genom att ladda upp ett foto på Instagram med hashtaggen #Finland2117.