De förlorade fyrarna

Öppet idag 10—20
18.5.2018 10:00 — 20.1.2019 18:00

18.5.2018 – 20.1.2019. Utställningen De förlorade fyrarna berättar med hjälp av berättelser och fotografier om de fyrar som Finland på ett eller annat sätt har förlorat.

Fyrarna är en del av byggnadshistorien, kulturhistorien, sjöfartshistorien och säkerheten till sjöss. De är hemöar, baser, riktpunkter, minnen och på vissa platser även krigstida slagfält och attackmål. En del fyrar har försvunnit från landskapet till följd av stormar, och en del har förstörts av människor. En del fyrar har förstörts i krig – vissa av finländarna själva och andra av fienden.  Flest fyrar förlorade Finland dock i samband med de landavträdelser som gjordes i enlighet med fredsvillkoren efter krigen.

Många förlorade fyrar är kända åtminstone till namnet: Hogland, Hanhipaasi och Rödskär. Av vissa finns bara stenfoten kvar, medan andra har bevarats. Utställningen De förlorade fyrarna, som producerats av marinmuseet Forum Marinum, bygger på Johanna Pakolas och Seppo Laurells facklitterära verk Menetetyt majakat. Välkommen att bekanta dig med de alltid lika fascinerande fyrarna!