Km Mesaverde

Mesa Verde

Öppet idag 11—18
14.1.2020 00:00 — 1.3.2020 00:00

14.1.–1.3.2020. Finlands nationalmuseum återlämnar mänskliga kvarlevor och gravgåvor från den arkeologiska Mesa Verde-samlingen till representanter för ursprungsfolk i USA. Före återlämnandet visas de gravföremål som ska återlämnas på Nationalmuseet.

Till de gravföremål och -gåvor som visas på museet hör krukor, skålar, en grävkäpp, ett yxblad och en majskolv. Föremålen kommer från omkring 20 puebloindianers gravar som bedöms vara från 1200-talet. De döda fick med sig mat och dryck samt personliga verktyg och bruksföremål i krukor eller andra kärl på resan till den andra sidan – man trodde att livet fortsatte på samma sätt även efter döden. De 28 gravföremål som återlämnas tillsammans med de mänskliga kvarlevorna, med undantag för en matta av pilkvistar, ställs nu ut.

Mesa Verde-samlingen och beslutet att återlämna mänskliga kvarlevor lyftes fram under republikens president Sauli Niinistös och USA:s president Donald Trumps möte i oktober 2019, men processen har förberetts i flera år. Återlämnande av föremål till deras ursprungsländer, det vill säga repatriering, är en aktuell fråga internationellt och berör museer som har etnografiskt eller arkeologiskt material från andra kulturer.

Geologen och botanisten Gustaf Erik Adolf Nordenskiölds (1868−1895) samling överläts till Nationalmuseets föregångare Statens historiska museum genom en testamenterad donation av samlaren Herman Frithiof Antell på 1890-talet.

Mesa Verde-föremålen kan ses avgiftsfritt i en lokal intill museets Centralhall.