AVSLUTAD: Nick Ervinck – GNI-RImay2021

Öppet idag 11—16
28.5.2021 10:00 — 28.11.2021 16:00

Framtiden möter medeltiden. Den belgiska nutidskonstnären Nick Ervinck är berömd för sina stora färggranna 3D-skulpturer som är nu i Tavastehus slott. Utställningen Nick Ervinck – GNI-RI may2021 är Ervincks första i Norden.

Ervincks cyborgliknande skulpturer förenar historiskt bildspråk med modern teknologi. Verken för en dialog med den historiska miljön och föremålen i slottet: till exempel får skulpturerna och slottets rustningar betraktaren att fundera över teknikens evolution. Nutidskonst i slottet från medeltiden.