Sibelius. Man måste leva varje not

Öppet idag 11—20
16.10.2015 11:00 — 13.3.2016 18:00

Tonsättaren Jean Sibelius (1865–1957) musik samt hans notmanuskript i original, som nu ställs ut för första gången, öppnar ett fönster till hela Sibelius epok. Av ursprungligt material visas bland annat Lemminkäinen-sviten, violinkonserten och den femte symfonin som alla är centrala verk i Sibelius produktion.

Om Sibelius internationella betydelse berättar för sin del Andy Warhols (1928‒1987) teckning av Sibelius, som visas för första gången i Finland.

Nästan 130 föremål ingår i utställningen, som är en del av jubileumsårets program – i år har 150 år förflutit sedan Sibelius föddes.