Riket

Stängt idag
1.1.2018 00:00 — 27.10.2019 18:00

Utställningen berättar om finländarnas skeden under det svenska världsliga väldets tid samt som en del av det ryska kejsardömet. Förnyelsen av utställningen pågår, och utställningen Annanland öppnar 2021.

Utställningen berättar om finländarnas skeden under det svenska världsliga väldets tid samt som en del av det ryska kejsardömet. Förnyelsen av utställningen pågår, och utställningen Annanland öppnar 2021.

Förnyelsen av Nationalmuseets permanenta utställning framskrider, och den sista delen, Annanland, öppnar i början av 2021. Utställningen Annanland, som ersätter den nuvarande Riket, skrivs och planeras tillsammans med en multidisciplinär arbetsgrupp och ett expertteam. För besökarna märks förnyelsen när en del av utställningen Riket stängs och nedmonteringen av den börjar under hösten 2019. Rökpörtet, Jackarby sal och tronsalen, som varit mäkta populära bland besökarna, förblir tillsvidare öppna för allmänheten. Dessutom kommer de permanenta utställningarna Berättelsen om Finland och Förhistorien att vara öppna.