Säkra museibesök på Fängelset

Webbbutik

Säkra lokaler och säkerhetsavstånd

Fängelsets syfte är att kunna erbjuda ett fysiskt och psykiskt tryggt plats för både museibesökare och personalen under såväl normala som exceptionella omständigheter. Effektiviserad städning utförs i Fängelsets lokaler och de används selektivt och graderat. I museilokalerna ser vi till att besökarna har möjligheten att hålla tillräckliga säkerhetsavstånd såväl till varandra som till vår personal. Vi följer både antalet besökare som anländer till museibyggnaden och antalet användare i de enskilda lokalerna. Vår personal övervakar förverkligandet av säkerhetsavstånden och begränsningen av antalet besökare.

Vi erbjuder besökarna möjligheten att desinficera sina händer i synnerhet vid ingången och biljettförsäljningen, vid behov även vid andra stationer.
I Fängelset har vi en specifik vandringsriktning på varje våning, så att personer från olika sällskap inte rör sig i dem samtidigt.

Vi rekommenderar kortbetalning. Vi tar dock emot även kontanter såväl i museibutikerna som i restaurangerna och biljettförsäljningen. I Fängelsets museibutik får endast ett sällskap åt gången vistas.

Vi rekommenderar användning av en ansiktsmask för besökare över 12 år.
Covidintyg krävs inte.

Guidningar


Sommaren 2021 ordnas inga guidningar för allmänheten eller grupper på Fängelset. I Fängelsets lokaler finns samtalsguider på plats för att svara på besökarnas frågor.

Evenemang


Samtliga publika evenemang på Fängelset har inhiberats fram till slutet av juli 2021. Kontrollera alltid närmare information på museets webbplats.

Museibutiken och museirestaurangen


Museibutiken har alltid öppet när museet är öppet. Städningen i butiken är effektiviserad och säkerhetsavstånden beaktas.

Möten, fester och övriga tillställningar


Det är inte möjligt att ordna möten, fester eller övriga tillställningar inomhus i Fängelset.

Ansiktsmask


Vi rekommenderar användning av ansiktsmask, enligt lokala rekommendationer ang. ålder. Vänligen ha vid behov med dig en egen ansiktsmask, eftersom vi inte delar ut ansiktsmasker till museibesökarna. Ansiktsmasker säljs även i Fängelsets museibutik.

Frisk till museet


Välkommen frisk till museet! Stanna hemma om du känner dig sjuk.
Gällande Fängelset följer Finlands nationalmuseum statsrådets, ministeriernas, Institutets för hälsa och välfärd, regionförvaltningsverkets i Södra Finland och Tavastehus stads regionala och lokala anvisningar.
I led med att coronasituationen förändras, kan det hända att vi måste inhibera tillställningar, begränsa antalet besökare eller stänga våra tjänster i Fängelset.

Följ gärna Fängelsets webbplats och sociala medier på Facebook och Instagram


Uppdaterad 6.5.2021