Säkra museibesök på Fängelset

Webbbutik

Säkra lokaler och säkerhetsavstånd

Fängelsets syfte är att kunna erbjuda ett fysiskt och psykiskt tryggt plats för både museibesökare och personalen under såväl normala som exceptionella omständigheter. Effektiviserad städning utförs i Fängelsets lokaler och de används selektivt och graderat. I museilokalerna ser vi till att besökarna har möjligheten att hålla tillräckliga säkerhetsavstånd såväl till varandra som till vår personal. Vi följer både antalet besökare som anländer till museibyggnaden och antalet användare i de enskilda lokalerna. Vår personal övervakar förverkligandet av säkerhetsavstånden och begränsningen av antalet besökare.

Vi erbjuder besökarna möjligheten att desinficera sina händer i synnerhet vid ingången och biljettförsäljningen, vid behov även vid andra stationer.

Vi rekommenderar kortbetalning. Vi tar dock emot även kontanter såväl i museibutikerna som i restaurangerna och biljettförsäljningen.

Evenemang


Kontrollera alltid närmare information på museets webbplats.

Museibutiken och museirestaurangen


Museibutiken har alltid öppet när museet är öppet.

Frisk till museet


Välkommen frisk till museet! Stanna hemma om du känner dig sjuk.
Gällande Fängelset följer Finlands nationalmuseum statsrådets, ministeriernas, Institutets för hälsa och välfärd, regionförvaltningsverkets i Södra Finland och Tavastehus stads regionala och lokala anvisningar.

Följ gärna Fängelsets webbplats och sociala medier på Facebook och Instagram


Uppdaterad 2.5.2022