5 1 AAA UUSI KANSALLINEN B1 VAIHE 2 ATLAS 62 pieni

Kansallismuseon kaavamuutosehdotus nyt tutustuttavissa verkossa

Museot

Kansallismuseon laajennushankkeen edellyttämä kaavamuutosehdotus on valmistunut. Siitä kuullaan Helsingin kaupunkiympäristön toimialan kantakaupungin kaavoitusta käsittelevässä avoimessa verkkotilaisuudessa 17.3.2021. Verkossa järjestettävä tilaisuus on vuorovaikutteinen.

Kansallismuseo on saamassa suurelta osin maan alle sijoittuvan laajennusosan. Maan tärkeintä kulttuurihistoriallista museota kehitetään tulevaisuuden tarpeisiin: vahvistamaan kulttuurista kestävyyttä, vastaamaan alati kasvavaan kulttuurin kysyntään sekä yhteisen kulttuuriperinnön parempaan saavutettavuuteen ja käyttöön. Monikäyttöinen laajennusosa on suunniteltu niin kansainvälisten suurnäyttelyiden ja tapahtumien kuin työpajojen ja uudenlaisen museotoiminnan käyttöön. Arkkitehtonisesti kunnianhimoinen laajennushanke on myös jatkumoa pääkaupungin keskustan johdonmukaiselle kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden vahvistamiselle.

Historiallisen vuonna 1910 valmistuneen päärakennuksen, uudisosan ja pihapuiston muodostama kokonaisuus avautuu yleisölle vuonna 2026. Hankkeen rakennuttajana on Senaatti-kiinteistöt ja arkkitehtuurisuunnittelusta vastaa JKMM Arkkitehdit.

Hankkeen edellyttämä asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä Helsingin kaupunkiympäristön toimialan verkkosivulla 23.3.2021 asti.

Mitä kaava koskee?
Kaavaratkaisun myötä Kansallismuseon tontille Etu-Töölöön voidaan rakentaa uudisosa historiallisen päärakennuksen välittömään yhteyteen ja laajentaa näyttely- sekä tapahtumatiloja maan alle.

Kaavaratkaisu ehdottaa myös parannuksia saavutettavuuteen, esteettömyyteen ja liikennejärjestelyihin museon välittömässä läheisyydessä sekä monipuolistaa pihapuiston mahdollisuuksia kaupunkilaisten ajanvieton paikkana.

Uudisrakennuksen ja tontilla olemassa olevien rakennusten maanpäällinen ja maanalainen kerrosala on yhteensä 19 200 (12 100 + 7 100) k-m². Uudisrakennuksen maanalainen kerrosala on 4 200 k-m². Uudelle museotoiminnalle kerrosalaa on 5 200 k-m², josta 935 k-m² sijaitsee maan päällä.

Mitä seuraavaksi tapahtuu?
Kaavaehdotus, jota tarvittaessa tarkistetaan julkisen nähtävilläolon jälkeen, esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle. Sen jälkeen kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotusta ja kaupunginvaltuusto lopulta hyväksyy sen. Kansallismuseon uudisosan rakentamisen on tarkoitus alkaa syksyllä 2022.

Uutta kantakaupunkia -tilaisuus verkossa 17.3. klo 17. Helsingin kaupungin järjestämässä tilaisuudessa kerrotaan, miten kantakaupunki muuttuu, kun uusia rakennuksia suunnitellaan ja katuja ja puistoja kunnostetaan. Helsingin kaupunkiympäristön osallistavaan kaupunkisuunnitteluprosessiin kuuluvassa tilaisuudessa Helsingin kaupungin työntekijät pitävät tiiviin katsauksen ajankohtaisiin kaupunkiympäristön asioihin. Monituntisen tilaisuuden ohjelmassa Kansallismuseon kaavaa käsitellään alkupuolella.