2024 kansallismuseo 4

Muutoksia museon tontilla

Kansallismuseon uudisosa toteutetaan museon nykyiselle tontille, suurelta osin maan alle, jossa laajennus yhdistyy historialliseen päärakennukseen. Uusi ravintolapaviljonki avaa vehreän pihapuiston päivittäiseen käyttöön.

Kansallismuseon pihapuistoa ympäröivään muuriin on puhkaistu uusi kulkureitti Mannerheimintieltä. Kulku museoon tapahtuu jatkossa suoraan Mannerheimintieltä tai Museokadulta. Näin myös pihapuiston, uuden museoravintolan ja museokokonaisuuden saavutettavuus paranee. Tapahtuma-alueen lisäksi pihapuistossa nähdään taidetta, sinne jää vapaata oleskelutilaa ja eteläosan muotopuutarha uudistuu.

Muotopuutarhan säilyminen

Kansallismuseon eteläpuoleinen muotopuutarha ja muurit suojellaan uudella suojelupäätöksellä. Tonttia kiertävistä puuriveistä säilytetään mahdollisimman suuri osa, ja niitä uudistetaan tarvittaessa. Puita hoidetaan siten, että niiden maisemallinen, kulttuurihistoriallinen ja kasvilajistollinen merkitys säilyy.

Pihapuiston pohjoispuolesta säilyy merkittävä osa, sillä uudisrakennus sijoittuu 90 prosenttisesti maan alle. Uudisosan maanalaisia tiloja peittävä kansirakenne on riittävä istutuksille.

Uudet pysäkit ja muuri

Kansallismuseon ja pihapuiston saavutettavuus paranee, kun sisäänkäynti museoon tapahtuu jatkossa kahdesta suunnasta. Raitiovaunut pysähtyvät jatkossakin Mannerheimintiellä, pysäkkiä pidennetään ja suojatie siirretään pohjoisemmaksi.

Uudet kulkuyhteydet sitovat Kansallismuseon pihapuistoineen tiiviimmin osaksi Töölönlahden kulttuuri-, tapahtuma- ja edustusrakennusten kokonaisuutta.

Muutokset tontilla

  1. Eteläisen pihan muotopuutarha suojellaan uudella suojelupäätöksellä ja kaunistetaan.
  2. Kansallismuseon sisäänkäynnin yhteyteen ja pihapuistoon tulee telineitä noin sadalle polkupyörälle.
  3. Parkkipaikka poistuu, pihapuiston tapahtuma-alue laajenee.
  4. Kansallismuseon raitiovaunupysäkki pitenee ja siirtyy hieman pohjoiseen. Suojatie vie suoraan Kansallismuseon pihapuistoon, ja kokonaisuus yhdistyy saumattomasti Töölönlahden kulttuuritaloihin.
  5. Kansallismuseon muuriin avataan kulku Mannerheimintieltä pihapuistoon.
  6. Pihapuistosta suurin osa säilyy avoimessa käytössä.
Kansallismuseo asemapiirros 2022 web
Muutoksia Kansallismuseon tontilla