Annikki Tähden kultalevy Kuningaskobra vuodelta 1956. Kuva: Ilari Järvinen/Museovirasto.

Musiikkikokoelma

Kuningaskobrasta Hurriganesiin!

Suomen kansallismuseon musiikkikokoelmiin tallennetaan suomalaiseen musiikkiin liittyvää aineistoa. Kokoelmaan kartutetaan suomalaisille merkittäviä suomalaisia musiikintekijöitä ja -esittäjiä, suomalaista musiikkituotantoa ja -tekniikkaa sekä musiikin kuluttamista Suomessa.

Näkökulma musiikkiin on laaja-alainen ja genrerajat ylittävä. Tallennuskohteita ovat musiikin merkitys yhteiskunnassa, musiikin ammattimainen tuotanto ja esittäminen, musiikkitekniikka, musiikin kuluttaminen kaikissa ikäryhmissä ja fanius. Tallennuksen painopiste on esineissä, mutta myös nykydokumentoinnin tuloksena syntyvää aineistoa tallennetaan.

Tallennuksen maantieteellinen alue on Suomi. Ajallinen tallennusalue on 1890-luvulta nykypäivään keskittyen modernin musiikin aikakauteen. Suomalaisissa museokokoelmissa on vähän esineistöä, jotka käsittelevät musiikkia 1950-luvulta nykypäivään, joten musiikkikokoelman kartunta painottuu tälle ajanjaksolle.

Tallennus on musiikkityylien rajat ylittävää, mutta pyrkii samalla keskittymään erityisesti tyyleihin tai teemoihin, joita ei systemaattisesti tallenneta muiden tahojen toimesta. Kokoelmien kartunnassa näkökulmana on valtakunnallinen merkittävyys ja tallennuksessa tehdään aktiivista yhteistyötä Musiikkimuseon kanssa.

Lisätietoja:

Kerttuli Hoppa, puh. 0295 33 6389, kerttuli.hoppa@kansallismuseo.fi