Kaikki esineet suojataan pölyltä ja varustetaan viivakoodilla. Kuva: Ilari Järvinen/Museovirasto.

Tutkimus- ja säilytyspalvelut

Tutkimuspalvelut

Suomen kansallismuseon kokoelmat, esineluettelot ja erikoiskortistot, esineisiin liittyvä valokuva-aineisto ja käsikirjasto ovat tutkijoiden ja muiden asiakkaiden käytettävissä. Aineistojen tutkiminen edellyttää yleensä tutkimus- ja/tai kuvauslupaa.

Tutkijamme opastavat kokoelmia ja niiden tutkimista koskevissa asioissa. Esineiden esille ottamiseen, käsittelyyn, siirtämiseen ja säilyttämiseen on varattava riittävästi aikaa, eikä laajojen esinemäärien esille ottaminen ole aina mahdollista.

Osa kokoelmista on avattu yleisölle Finna-palvelussa, jota täydennetään jatkuvasti.

Esihistoriallisista kokoelmista, kuvakokoelmista ja kirjastosta vastaa Museoviraston Arkisto- ja tietopavelut

Suomen merimuseon asiakirjakokoelmien aineistoja voi tilata tutkittavaksi Tietokeskus Vellamon tutkijanhuoneeseen.

Säilytyspalvelut

Tarjoamme kokoelmien säilytyspalveluja Vantaan Hakkilassa sijaitsevassa Museoviraston Kokoelma- ja konservointikeskuksessa, jossa on 9 000 m2 olosuhdehallittua säilytystilaa.

Säilytyspalveluista lisätietoja antavat

  • Heidi Rajala, puh. 0295 33 6502, heidi.rajala@kansallismuseo.fi
  • Marja Pelanne, puh. 0295 33 6343, marja.pelanne@kansallismuseo.fi