Nuorten ilmastolakko 15.3.2019. Kuva: Kerttuli Hoppa/Museovirasto.

Nykydokumentointi

Nykydokumentoinnilla tallennamme tulevaisuuden historiaa.

Suomen kansallismuseo dokumentoi nykyhetken ilmiöitä ja yhteiskunnallisia käännekohtia sekä valtion toimintaa ja sen vuorovaikutusta kansalaisten kanssa. Tallennus toteutetaan nykydokumentoinnin menetelmillä, eli esimerkiksi haastattelemalla, valokuvaamalla, havainnoimalla ja esinekeruulla.

Esimerkiksi koronapandemian vaikutuksia yhteiskuntaan tallennettiin vuonna 2020 dokumentoimalla yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisiä aloja. Tallennuskohteina olivat esimerkiksi poikkeusajan rajasulut, eduskuntatyö, koronapotilaiden sairaanhoito sekä kaupan ala.

Dokumentointiprojekteja toteutetaan vaihtelevilla menetelmillä ja eri yhteistyökumppaneiden, kuten Museoviraston kuvakokoelmien, kanssa.

Nykyajan ilmiöt esineinä

Suomen kansallismuseo valitsee vuosittain kokoelmiin muutamia esineitä, jotka kuvaavat ajankohtaisia ilmiöitä ja trendejä. Samalla esineen ympärillä olevaa ilmiötä tallennetaan muillakin menetelmillä, kuten haastattelemalla.

Tällä nopean reagoinnin menetelmällä on tallennettu viime aikoina muun muassa muovia korvaavista uusiutuvista materiaaleista valmistettuja käyttöesineitä, paperittomien äitiyspakkaus sekä 3.6.2020 Helsingissä järjestetyn Black Lives Matter -tapahtuman mielenilmauskylttejä.

Vanhoja ja uusia hankkeita

Suomen kansallismuseolla on pitkä perinne yhteiskunnallisten käännekohtien ja toisaalta arkielämän tallentajana. Poikkeusoloja on dokumentoitu esimerkiksi sisällissodan loppuvaiheessa vuonna 1918, jolloin museolle kerättiin usean sadan esineen kokonaisuus Helsingistä. Kymmenillä kansatieteellisillä kyselyillä tallennettiin vuosina 1956–1995 laajoja aihepiirejä maaseudun väestön katoavista elämänmuodoista lomamatkoihin.

Viime vuosina on dokumentoitu esimerkiksi muovin ympäristövaikutuksia, translain vaikutusta sukupuolivähemmistöjen asemaan, ilmastonmuutokseen liittyvää kansalaisaktivismia sekä Suomen romanien pukukulttuuria. Vuonna 2021 dokumentoidaan esimerkiksi kuntavaaleja ja jatketaan koronapandemian yhteiskunnallisten vaikutusten tallentamista.

Lisätietoja:

Maria Ollila, puh. 0295 33 6226, maria.ollila@kansallismuseo.fi