Tekstiilikonservaattorit valmistelevat suurikokoisten lippujen lainausta. Kuva: Museovirasto.

Esinelainat

Lainaamme esineitä ja taideteoksia muiden museoiden näyttelyihin sekä Suomeen että ulkomaille.

SUOMEN KANSALLISMUSEON ESINELAINAUS ON TAUOLLA 1.7.2023 ALKAEN

Suomen kansallismuseon kokoelmien aineistoja ei lainata näyttelyihin 1.7.2023-31.12.2024 välisenä aikana. Suomen kansallismuseon ja Museoviraston laajat kokoelmasiirrot ja muutot työllistävät museon kokoelmahenkilökuntaa poikkeuksellisen paljon ja rajoittavat kokoelmien käyttöä. Ennalta sovitut lainat hoidetaan sopimusten mukaan.

Vuoden 2023 alkupuoliskolle kohdistuvat esinelainapyynnöt tulee lähettää Suomen kansallismuseoon vuoden 2022 loppuun mennessä, kuitenkin viimeistään 6 kuukautta ennen näyttelyn avautumista. Myöhässä saapuvia lainapyyntöjä ei käsitellä.

________________________________

Ks. edellä

Suomen kansallismuseon kokoelmista lainataan esineitä kirjallisten lainapyyntöjen perusteella korkeintaan viideksi vuodeksi. Lainapyynnön tulee olla Suomen kansallismuseolla viimeistään 6 kuukautta ennen toivotun laina-ajan alkamista, suurissa lainoissa mielellään jo aikaisemmin. Näin helpotetaan lainojen käsittelyä ja varmistetaan riittävä aika kuntokartoitusten tekemiseen ja mahdollisille konservointitoimenpiteille.

Lainapyynnöstä tulee käydä ilmi tarkat tiedot lainaksi pyydettävästä esineestä, näyttelyn järjestäjä, näyttelyn nimi ja paikka sekä näyttelyaika ja toivottu laina-aika. Myös tiedot näyttelytilan olosuhteista ovat toivottavia. Näyttelytilojen on vastattava kosteus-, lämpötila- ja valaistusolosuhteiden osalta normaaleja museo-olosuhteita. Lainan vastaanottajan on vakuutettava esineet koko laina-ajaksi.

Esinelainaus on maksullista toimintaa, josta Museovirasto perii esineiden esille ottoon ja palauttamiseen liittyvästä työstä, kuntotarkastuksesta, kuntoraporttien tekemisestä ja pakkaamisesta 78 €/tunti. Lisäksi mahdollisista konservointitoimenpiteistä laskutetaan erikseen 97 €/tunti.

Suomen kansallismuseon kokoelmia koskevat lainapyynnöt lähetetään osoitteeseen:
Suomen kansallismuseo
PL 913
00101 Helsinki

Suomen merimuseon kokoelmia koskevat lainapyynnöt lähetetään osoitteeseen:
Suomen merimuseo
Tornatorintie 99 A
48100 Kotka

Lisätietoja antavat:

Historialliset, kansatieteelliset ja numismaattiset kokoelmat
Satu Frondelius, puh. 0295 33 6390, satu.frondelius@kansallismuseo.fi

Etnografiset ja suomalais-ugrilaiset kokoelmat
Pilvi Vainonen, puh. 0295 33 6432, pilvi.vainonen@kansallismuseo.fi

Suomen merimuseon kokoelmat
Timo Kunttu, puh. 0295 33 6488, timo.kunttu@kansallismuseo.fi

Konservointi
Eero Ehanti, puh. 0295 33 6139, eero.ehanti@kansallismuseo.fi