Kokoelmakeskuksen tilat mahdollistavat suurikokoisten ajokalujenkin asianmukaisen säilyttämisen. Kuva: Ilari Järvinen/Museovirasto.

Kokoelmien säilytys

Museokokoelmiin kuuluvia esineitä säilytetään, käsitellään ja huolletaan ennalta ehkäisevän konservoinnin periaattein.

Suomen kansallismuseon kokoelmien pitkäaikaissäilytykseen on kaksi säilytystilakäyttöön suunniteltua kiinteistöä, Museoviraston keskusvarasto Orimattilassa ja Kokoelma- ja konservointikeskus Vantaalla. Lisäksi Suomen merimuseossa Kotkassa on asianmukaiset kokoelmien säilytystilat. Kokoelmaesineitä on lisäksi esillä näyttelyissä Kansallismuseon museokohteissa.

Olosuhdehallittuihin säilytystiloihin on luotu eri esineryhmille sopivat vakaat olosuhteet. Esineturvallisuudesta huolehditaan kaikkien toimenpiteiden aikana. Tavoitteena on sekä varmistaa esineturvallisuus että edistää kokoelmien saavutettavuutta niin asiakkaiden kuin museon oman toiminnan kannalta.

Kokoelmakeskusyksikkö vastaa Suomen kansallismuseon esinekokoelmien säilytyksestä, laiva- ja venekokoelmien ylläpito- ja restaurointityöstä sekä Suomen merimuseon kokoelmien konservoinnista. Yksikkö tarjoaa myös muille museoille ja toimijoille kokoelmien säilytyspalvelua.

Yhteystiedot