Haastattelu koronapandemian takia suljetulla Uudenmaan rajalla 8.4.2020. Kuva: Hannu Häkkinen/Museovirasto

Nykydokumentointi

Nykydokumentoinnilla tallennamme tulevaisuuden historiaa.

Suomen kansallismuseo dokumentoi nykyhetken ilmiöitä ja yhteiskunnallisia käännekohtia sekä valtion toimintaa ja sen vuorovaikutusta kansalaisten kanssa.

Dokumentointi tehdään vaihtelevilla menetelmillä, kuten haastattelemalla, valokuvaamalla, havainnoimalla ja esinekeruulla. Projekteissa on eri yhteistyökumppaneita, kuten Museoviraston kuvakokoelmat.

Nykyajan ilmiöt esineinä

Suomen kansallismuseo valitsee vuosittain kokoelmiin muutamia esineitä, jotka kuvaavat ajankohtaisia ilmiöitä ja trendejä. Samalla esineen ympärillä olevaa ilmiötä tallennetaan muillakin menetelmillä, kuten haastattelemalla.

Tällä nopean reagoinnin menetelmällä on tallennettu viime aikoina muun muassa muovia korvaavista uusiutuvista materiaaleista valmistettuja käyttöesineitä, paperittomien äitiyspakkaus sekä 3.6.2020 Helsingissä järjestetyn Black Lives Matter -tapahtuman mielenilmauskylttejä.

Vanhoja ja uusia hankkeita

Suomen kansallismuseolla on pitkä perinne yhteiskunnallisten käännekohtien ja toisaalta arkielämän tallentajana. Poikkeusoloja on dokumentoitu esinekeruulla esimerkiksi sisällissodan loppuvaiheessa ja heti sen päättymisen jälkeen vuonna 1918. Kymmenillä kansatieteellisillä kyselyillä tallennettiin vuosina 1956–1995 laajoja aihepiirejä, kuten maaseudun muutosta.

Viime vuosina on dokumentoitu esimerkiksi muovin ympäristövaikutuksia, ilmastonmuutokseen liittyvää kansalaisaktivismia, Suomen romanien pukukulttuuria ja koronapandemian yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Lisätietoja:

Maria Ollila, puh. 0295 33 6226, maria.ollila@kansallismuseo.fi