Lepänjuuresta veistetty nuuskarasia (11905:2). Kuva: Markku Haverinen/Museovirasto.

Kansatieteelliset kokoelmat

Kansatieteelliset kokoelmat kertovat suomalaisesta kansankulttuurista 1500-luvulta nykypäivään.

Kansatieteellisiin kokoelmiin kuuluu noin 90 000 esinettä, jotka kertovat monipuolisesti suomalaisesta kansanelämästä elinkeinoineen ja perinteineen. Kokoelmissa ovat ainutlaatuisesti edustettuina muun muassa kansanpuvut, ryijyt, talonpoikaiset huonekalut, arkeen ja juhlaan liittyvät käyttöesineet sekä kansanomaiset elinkeinot työvälineineen.

Kokoelmia täydennetään jatkuvasti lahjoituksin ja ostoin. Lahjoituksina otetaan vastaan sekä yksittäisiä esineitä että laajempia kokonaisuuksia.

Esineistöstä vastaavat tutkijat ovat aineellisen kulttuuriperinnön asiantuntijoita. He tuottavat sitä koskevaa tutkimustietoa, opastavat kokoelmia ja esineellistä kulttuuriperintöä koskevissa kysymyksissä sekä vastaavat kulttuuriesineiden maastavientiä koskeviin kysymyksiin.

Kokoelmiin kuuluvaa esineistöä on Kansallismuseon lisäksi esillä Museoviraston muissa museoissa ja kansanrakennuksissa. Osaan esineistöstä voi tutustua myös verkossa Kuukauden esine -sarjassa ja Finna-palvelussa.

Kokoelman esineluettelot ja erikoiskortistot, esineisiin liittyvä valokuva-aineisto ja käsikirjasto ovat asiakkaiden käytettävissä sopimuksen mukaan.

Lisätietoja:

Raila Kataja, puh. 0295 33 6388, raila.kataja@kansallismuseo.fi